Nieuws

Eensgezindheid over de meest rendabele koe: hoge levensproductie

Gepubliceerd op
22 november 2016

Succesvol fokken is consequent volhouden in de lijn die je ingezet hebt en de goede randvoorwaarden scheppen om de genetische aanleg tot uiting te laten komen. Tijdens de goed bezochte GES-dag (Genetische Evaluatie Stieren) werd op 9 november aan meer dan 100 geïnteresseerden uit de melkveesector gesproken over de economisch meest interessante koe.

Rick Hoksbergen gaf met verschillende rekenmodellen kosten en opbrengsten van veehouderijsystemen aan. Hij illustreerde dat met het Ierse model met low cost, low output, of het Deense model met high input, high output. Hij waarschuwde voor hoge input en lage output, en het ideaal is lage input en hoge output. Belangrijk dus om bij investering in een nieuwe stal deze direct vol te benutten. En stem je opfok af op het aantal dieren dat je als vervanging nodig hebt, te veel dieren opfokken kost geld.

Visie op de koe van de toekomst

Daarna gaven René de Jong van Vero JES Molenschot, Alex Borst van Koepon Holsteins en Erik Meuleman van Schep Holsteins Friesland en Agrifirm hun visie op de koe van de toekomst. Een paar statements: De Jong wil een graaskoe en selecteert op kg eiwit. En de dieren moeten voldoende bespiering hebben, dat is beter voor locomotie in de wei en ze kan dan beter tegen weersschommelingen. De meest rendabele koe is productief en gezond. Vroeger was het doel om de kosten per liter quotum zo laag mogelijk te houden, nu streeft hij naar een zo hoog mogelijke productie.

Borst zegt: iedereen heeft hetzelfde doel: een mooie koe die veel melk geeft. Hij wil enorm produceren uit een niet al te grote koe. Een hoge aanleg is heel belangrijk, hij laat al z’n jongvee op aanleg genomisch testen. Hij wil een koe die in balans is (hoogte in verhouding tot breedte) en selecteert op celgetal, vruchtbaarheid en productie. Hij wil de levensproductie bij afvoer omhoog, die is nu rond de 40.000 kg.

Meuleman wil een ronde koe, hoeft niet al te groot, vooral niet kaal, maar met bespiering. Rondere vaarzen worden bij het ouder worden melktypischer. Dit zijn niet altijd de hoogst ingeschreven vaarzen. Ze hoeft als vaars geen toplijst, maar moet progressie tonen. Genetische aanleg benutten door goede randvoorwaarden is zijn doel.

Samenvatting GES-dag

De ochtend werd in één zin samengevat door de voorzitter van GES: succesvol fokken is consequent volhouden in wat je gekozen hebt. De presentaties van de GES-dag zijn hier te bekijken.