Nieuws

Eerder ontdekken van wetenschappelijke ‘spin-off pareltjes’ mogelijk door nieuwe financiering

Gepubliceerd op
22 oktober 2019

Een nationaal consortium krijgt geld uit Den Haag om uit wetenschappelijk onderzoek de beste spin-offs te identificeren en financieren. Wageningen University & Research (WUR) heeft een trekkersrol naast de drie andere technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente), TNO en investeerder Shift Invest. Het consortium richt zich op circulaire technologie. In totaal is er voor het programma 8 miljoen euro beschikbaar uit de zogeheten TTT-regeling: het Thematisch Technology Transfer-instrument (TTT) van het Rijk. Een tweede consortium, geleid door TU/Eindhoven met investeerder Innovation Industries, richt zich op het thema Smart Systems.

Het verwaarden en in de praktijk toepassen van onderzoek is voor universiteiten steeds belangrijker aan het worden. Want de overheid steekt geld in onderzoek en wil graag dat die investering zichtbaar ten goede komt aan de samenleving, bijvoorbeeld door het aanjagen van bedrijvigheid rondom de circulaire economie. Zo heeft elke universiteit in Nederland al op de één of andere manier geregeld dat interessant wetenschappelijk onderzoek kan uitmonden in een spin-off; een nieuw, zelfstandig bedrijf waar kennis in zit die is opgedaan tijdens eerder onderzoek.

Waarom is TTT-financiering nodig?

Nu is het nog zo dat elke universiteit of kennisinstelling binnen de eigen organisatie kijkt en er dan vervolgens ook zélf mee aan de slag gaat, ook wat betreft financiering. De gezamenlijke aanpak in TTT is een nieuwe manier van samenwerken vertelt Maurits Burgering van WUR. Hij gaat straks het programma Circulaire Technologie trekken. “Op wetenschapsvlak weten mensen elkaar wel te vinden, maar op dit gebied nog niet. Wellicht omdat die pareltjes dun gezaaid zijn, maar door het bij zichzelf te houden missen universiteiten nu kansen, kennis en de netwerken.”

Het verwaarden van wetenschappelijk onderzoek is niet makkelijk en kent een lange weg. Directeur Waardecreatie bij WUR, Sebastiaan Berendse: “Wij verwachten in dit programma zo’n 100 interessante onderzoeken voor waardecreatie te scouten. Van die 100 potentiële pareltjes zullen er naar verwachting in 5 jaar maximaal 10 geselecteerd worden als best schaalbare nieuwe bedrijven om te financieren. En de beginperiode van die spin-offs is vaak nog de meest intensieve en moeilijkste fase van allemaal.”

Want voor universiteiten en investeerders is het heel lastig om in een pril beginstadium al veel geld te stoppen in de doorvertaling van wetenschap naar verwaarding. Maurits Burgering is daar heel duidelijk in: “Die beginperiode voor startende ondernemers wordt ook wel de “Valley of Death”  genoemd. Je moet je voorstellen dat je door de woestijn loopt en de eerste week zonder water en brood moet zien te overleven. De TTT-financiering heeft een aanjagende functie om startende bedrijven te helpen overleven, maar ook met de juiste begeleiding en inzet van professionals en het ontsluiten van de netwerken van 4TU, TNO en Shift Invest.”

Scouten naar schaalbaarheid

De TTT-financiering van 8 miljoen uit Den Haag wordt straks gebruikt in combinatie met de inzet van een nationaal team van zogeheten technology transfer officers binnen het consortium. Zij worden een spin in het web. Berendse: “Die scouten binnen hun eigen organisatie naar potentiële pareltjes en verkennen samen met elkaar wat er voor nodig is om er een schaalbaar bedrijf mee te laten ontstaan. Het gaat om veel meer dan technologie: ook het team, de marktkansen, het plan en inzicht in de opschalingsstappen die doorlopen moeten worden zijn onderdeel van die scouting.”

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Dat vergt nieuwe inzichten die voor een deel alleen door wetenschappelijk onderzoek zijn te verkrijgen en de verwaarding daarvan. Daarbij zijn volgens Berendse schaalbaarheid en samenwerking twee toverwoorden: “Een mooi voorbeeld vind ik het bedrijf Chaincraft. Zij produceren biobased vetzuren door organische reststromen te fermenteren. Het bedrijf maakt gebruik van kennis die ooit is opgedaan door Wageningse wetenschappers. SHIFT Invest heeft geinvesteerd ten tijde van de spin-off. Na een succesvolle pilot fase volgden andere investeerders. Nu wordt de Wageningse kennis prachtig toegepast in de praktijk.”