Nieuws

Eerste proeven aangelegd voor demonstratiemiddag bodemstructuur Veenkoloniën

Gepubliceerd op
4 juni 2014

Op 28 augustus organiseert Wageningen UR een demonstratiemiddag bodemstructuur in de Veenkoloniën. De bodemstructuur in de Veenkoloniën staat onder druk, dit resulteert in grotere stuifgevoeligheid, grotere droogtegevoeligheid, maar ook in plassen op het land. Om 28 augustus te laten zien welke mogelijkheden telers hebben om een goede bodemstructuur te behouden, door de grond minder intensief te bewerken en meer aandacht te geven aan organisch stofbeheer, zijn de eerste proeven bij proeflocatie ’t Kompas in Valthermond ingezet.

Op zoek naar betere bodemstructuur Veenkoloniën

Voor de proeven is begin april mest uitgereden met een mestinjecteur en eind april is de grond bewerkt met spitten of woelen. Bij het grondbewerken en mestinjecteren zijn verschillende rijsnelheden gebruikt. Voor het organisch stofbeheer wordt de standaardbehandeling vergeleken met het zo lang mogelijk laten staan van een groenbemester, tot vlak voor poten, en het toedienen van 10 ton compost per hectare.

Volgens projectleider Janjo de Haan, onderzoeker bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving laat de proef zien wat het effect is van diverse combinaties van bodembewerkingen op de bodemstructuur en de stuifgevoeligheid, het vasthouden van water en het infiltratievermogen van de bodem. De Haan: “Hiermee krijgen we een heel palet van grovere en fijnere kluiten waarop we aardappelen gaan telen. Bij de mesttoediening was al duidelijk te zien dat bij de halve rijsnelheid de grond veel minder beroerde en minder fijn maakte. Op het deel waar de groenbemester nog stond was de structuur duidelijk grover. Beide maatregelen zorgen voor een betere structuur.”

Demomiddag bodemstructuur

Op 28 augustus organiseert de Haan een demonstratiemiddag bodemstructuur samen met enkele praktijknetwerken in de Veenkoloniën. De demonstratie wordt uitgevoerd in het kader van het programma Klimaatadaptatie bodem van de Provincie Groningen door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR en Aequator Groen en Ruimte.

Meer informatie over de Demomiddag