Nieuws

Eerste ronde onderzoek One Health EJP IMPART

Gepubliceerd op
14 december 2018

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onderzoekt de beste (laboratorium)methode om bacteriën aan te kunnen tonen die resistent zijn tegen bepaalde groepen antibiotica. Het doel is om een optimale methode te vinden, die in de toekomst gebruikt kan worden in humane, veterinaire en voedsel laboratoria om resistente bacteriën op een uniforme wijze te kweken.

Antibioticaresistentie

Infecties bij de mens die veroorzaakt worden door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica zijn moeilijker te behandelen. In het IMPART (IMproving Phenotypic Antimicrobial Resistance Testing) project onderzoekt WBVR samen met Europese partners de optimale kweekmethode om dergelijke bacteriën aan te tonen. Dit project is onderdeel van het One Health European Joint Programme (EJP).

Resistente bacteriën aantonen

Om verscheidene kweekmethoden te onderzoeken, gebruiken de onderzoekers vleesmonsters en mestmonsters van landbouwhuisdieren. Deze monsters zijn in het laboratorium van ANSES (Fougères, Frankrijk) kunstmatig besmet met een kleine hoeveelheid bacteriën. Het betreft E. coli, Klebsiella of Salmonella die resistent zijn tegen carbapenems of colistine. Deze antibiotica zijn zeer belangrijk om infecties bij de mens door resistente bacteriën te behandelen. Vanuit de One Health gedachte is het belangrijk om methodes te ontwikkelen die geschikt zijn voor mens, dier en voedsel, zodat het voorkomen en de verspreiding van dergelijke bacteriën optimaal in kaart kan worden gebracht.

impart-collage-v2.jpg

De pilot is gestart

De eerste ronde van dit onderzoek is een pilot en wordt in december 2018 door drie laboratoria uitgevoerd: RIVM, WBVR en NVI (Oslo). Volgend jaar wordt het onderzoek op grotere schaal herhaald met tien Europese partners.