Nieuws

Eerste training voorlichters melkveehouderij Ethiopië afgerond

Gepubliceerd op
7 december 2016

Op 1 december ontving de eerste groep door DairyBISS getrainde melkveehouderijvoorlichters, bestaande uit technische en financiële adviseurs, hun certificaat. De ceremonie vond plaats in het bijzijn van afgevaardigden van het Ministry of Livestock and Fishersies, de Nederlandse Ambassade en enkele andere donoren.

Training en coaching

DairyBISS werkt aan de verbetering van de gespecialiseerde melkveehouderij in Ethiopië. Dit is een relatief nieuwe ontwikkeling in het land waar traditioneel melk geproduceerd wordt op kleinschalige gemengde bedrijven. Door de toenemende vraag naar melk met name vanuit de steden, vinden er steeds meer investeringen plaats in middelgrote en grote melkveebedrijven. Echter, kennis voor het managen van gespecialiseerde melkveebedrijven is in Ethiopië maar beperkt aanwezig. Daarom is DairyBISS eind 2015 begonnen met een opleiding voor technische en financiële voorlichters. Vooral praktische training en coaching is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De technische voorlichters worden opgeleid op alle praktische zaken van belang voor het management van melkveehouderij bedrijven. De financiële voorlichters worden opgeleid in het beter uitwerken en beoordelen van investeringsplannen in de melkveehouderij, zowel op het gebied van productie als van verwerking.

dairybiss.jpg

Adviseursnetwerk

Parallel aan de training is er een start gemaakt met het vormen van een adviseursnetwerk. Door meer gezamenlijk op te trekken, ontstaat een beter dienstenpakket voor de melkveehouders en wordt het voor hen aantrekkelijker om met de nieuwe adviseurs samen te werken. Dit moet het vertrouwen van de melkveehouderijsector in deze nieuwe groep dienstverleners versterken. Tijdens de projectduur blijft de gecertificeerde groep nog advies en coaching ontvangen. In januari 2017 start een tweede groep met de trainingen.