Effect condensatie op lichtttransmissie

Nieuws

Effect condensatie op lichtttransmissie

Gepubliceerd op
6 juli 2015

Met de komst van diffuus glas en het steeds vaker toepassen van Anti Reflectie (AR) coatings op het glas, hebben we een kennisachterstand opgelopen over de gevolgen van condens op deze nieuw glassoorten. Van “standaard” glas weten we dat de druppels enkele procenten licht kunnen kosten. Er is echter ook glas dat door de oppervlaktebewerking slechts weinig druppels maar juist een waterfilm creëert en een waterfilm is juist positief voor de lichttransmissie.

Hydrofobe eigenschappen zijn negatief en hydrofiele eigenschappen zijn positief voor de lichttransmissie. Wij hebben nog geen meetmethode en instrumenten om de condensatie eigenschappen en de gevolgen hiervan op de lichtttransmissie van het kasdek middels een gestandaardiseerde methode te bepalen. Om toch een idee te krijgen hebben we van verschillende glassoorten setjes van 2 ruiten in het kasdek geplaatst van een warme en vochtige kasafdeling. Één van de twee ruiten van het setje wordt constant drooggeblazen. Door lichtsensoren vlak onder het glas te plaatsen meten we de effecten van condens op de transmissie van deze glassoorten zien zodat we in ieder geval gevoel van de orde grote van deze effecten krijgen.

Dit project wordt gefinancierd door programma Kas als Energiebron.