Beren lage fokwaarde berengeur bedrijfsafhankelijk

Nieuws

Effect op berengeur van eindberen met lage fokwaarde voor berengeur bedrijfsafhankelijk

Gepubliceerd op
18 november 2014

Niet op alle bedrijven is de inzet van eindberen met een lage fokwaarde voor berengeur een garantie voor daling van het percentage beren met berengeur aan de slachtlijn. Uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research, Topigs Norsvin en VION op 9 praktijkbedrijven lijkt het effect bedrijfsafhankelijk.

Inzet eindberen met lage fokwaarde berengeur

Op 9 praktijkbedrijven is nagegaan wat het effect is op berengeur bij de inzet van eindberen met een lage fokwaarde voor berengeur. Het percentage beren met berengeur daalde op de helft van de bedrijven met 40 à 50% door de inzet van eindberen met een lage fokwaarde voor berengeur. Op de andere bedrijven daalde het percentage met berengeur echter niet en bleef het op een vergelijkbaar niveau of steeg zelfs iets. Het effect op berengeur lijkt dus bedrijfsafhankelijk te zijn.

Stoppen met castreren

In de EU is het voornemen om in 2018 volledig te stoppen met het castreren van beerbiggen. In vlees van beren kan echter berengeur voorkomen. Door eindberen met een lage fokwaarde voor berengeur te gebruiken kan het percentage beren met berengeur aan de slachtlijn naar verwachting met maximaal 40% verminderd worden.

Doel van het onderzoek was daarom:

  • Nagaan wat het effect is op berengeur bij de inzet van eindberen met een lage fokwaarde voor berengeur. Dit is onderzocht op 9 praktijkbedrijven, die gedurende een aantal maanden de zeugen ge├»nsemineerd hebben met beren met een lage fokwaarde voor berengeur.

Het project  was een opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Vee en Vlees.