Nieuws

Effect vaste hectaretoeslag door nieuw GLB verschilt

Gepubliceerd op
27 februari 2014

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) geldt voor elke hectare landbouwgrond eenzelfde toeslag, die naar schatting ruim 400 euro zal gaan bedragen. Dit betekent dat sommige agrarische bedrijven die omgerekend nu al boven die norm zitten minder toeslag gaan ontvangen en bedrijven die daar nu onder zitten juist meer toeslag krijgen.

Dit gaat vanaf volgend jaar in. Voor de melkvee-, de zetmeelaardappelen- en de vleeskalverensector betekent dit dat zij in de toekomst minder toeslag ontvangen. Andere sectoren, zoals graasdierbedrijven en akkerbouw gaan er grosso modo op vooruit. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR.

De verandering in de ontvangsten aan toeslagen ligt voor ongeveer 70% van de landbouwbedrijven tussen -5.000 en + 5.000 euro. Zo'n 13% van de bedrijven gaat er meer dan 5.000 euro op achteruit, terwijl op circa 17% van de bedrijven de ontvangsten aan toeslagen met meer dan 5.000 euro toenemen.


Publicatie