Effecten Russische boycot

Persbericht

Effecten Russische boycot

Gepubliceerd op
25 juni 2015

De Nederlandse export van agrarische producten naar Rusland daalde in 2014 in waarde met 25% ten opzichte van 2013. De uitvoer van vlees en zuivel daalde fors, maar de exportwaarde van groente en fruit nam toe. Dat blijkt uit de LEI notitie Effecten van Russische boycot op invoer van Europees vlees, zuivel, groente en fruit. Stand van zaken in juni 2015.

Overige conclusies

  • Wordt gekeken naar de periode augustus 2014-maart 2015, dan is de exportwaarde van groente naar Rusland iets lager maar die van fruit nagenoeg gelijk dan de vergelijkbare periode een jaar eerder. Het betreft hier uitsluitend van elders geïmporteerde producten die worden doorgevoerd naar Rusland.
  • Litouwen, eerder doorvoerland van export uit Nederland naar Rusland, importeert in voorjaar 2015 ongeveer de helft van het volume dat het land in de eerste maanden van 2014 importeerde uit Nederland. De importwaarde is overigens wel bijna hetzelfde, vanwege hogere prijzen voor het Nederlands product. 
  • De Nederlandse exportwaarde van groente en fruit ontwikkelt zich positief, vanwege een lagere productie en daardoor goede prijzen en doordat het wegvallen van de Russische markt is opgevangen door meer export (in volume) naar enkel landen binnen de EU, maar vooral buiten de Unie (Brazilië, Turkije, enkele Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische landen).
  • Voor vlees en zuivel heeft de boycot geleid tot een derving van exportopbrengsten in de handel met Rusland en bijgedragen aan een daling van de totale exportopbrengsten van beide productgroepen. Voor zowel zuivel als vlees lijkt de totale exportwaarde in de eerste maanden van 2015 echter weer een opgaande lijn te hebben gevonden.
  • Exportontwikkelingen zijn afhankelijk van veel factoren. Positieve ontwikkelingen van de laatste maanden hebben te maken met de euro/dollar koers, een iets aantrekkende economische groei in de EU, en enkele specifieke marktopeningen voor bepaalde producten (peren naar China en Brazilië). Huidige, lagere productie van (glas)groente zorgen in Nederland en Europa voor goede prijzen, waardoor Nederlandse exportopbrengsten, bij lagere volumes, toch op peil blijven.

Over het invoerverbod

Op 7 augustus 2014 heeft Rusland een invoerverbod ingesteld op de invoer van vlees, zuivel en groente en fruit uit de EU (daarnaast geldt de boycot ook voor de invoer van deze producten uit de VS, Canada en Australië). De export van de EU naar Rusland van deze producten bedroeg in 2013 6,2 miljard euro. Voor Nederland ging het om ruim 525 miljoen euro (bijna 1 miljard euro als ook de uitvoer van met name groente en fruit via Litouwen naar Rusland wordt meegeteld, zie LEI, 2014). Door deze boycot moest deze export een andere bestemming vinden. Niet alleen gold/geldt dat voor Nederlandse afzet, maar ook voor andere EU-landen. Hierdoor ontstond een fors prijseffect voor met name de verse groente en fruitproducten op de Europese markt, die na een korte periode overigens ook al weer afzwakte.