Nieuws

Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel

Gepubliceerd op
29 maart 2018

In oktober 2017 heeft Wageningen Economic Research op verzoek van het ministerie van LNV een quickscan gepubliceerd over de effecten van het amendement voedermestmestovereenkomsten (Nota 2017-107). De studie beoordeelt of het toelaten van voedermestovereenkomsten zal bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei van de melkveehouderij. De conclusie van de studie is dat het amendement groei van melkveebedrijven mogelijk maakt zonder dat deze zelf grond verwerven.