Nieuws

Efficiënter watergebruik in de Egyptische tuinbouw

Gepubliceerd op
27 mei 2014

Egypte is in onze winter en voorjaar een belangrijke exporteur van tuinbouwgewassen zoals boontjes, paprika, tomaat, komkommer en aardbeien. Deze teelt vereist uiteraard water, dat in Egypte een uiterst kostbare hulpbron is (net als trouwens in vele andere landen).

In het kader van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen subsidieert het Ministerie van Economische Zaken een samenwerkingsproject tussen Wageningen UR Glastuinbouw, HortiMaX en het paprikabedrijf AllGreen in Egypte, waarin de efficiëntie van het watergebruik wordt verbeterd. Het tweede onderdeel van dit project is de introductie van biologische gewasbescherming in samenwerking met Koppert en BioEgypt.

Iedere week geven medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw op afstand teeltondersteuning, waarbij gebruik wordt gemaakt van databestanden van de regelcomputer, videoverbinding en kenmerkende foto’s van het gewas. Naast fertigatie komen vele andere klimaat- en teeltmaatregelen aan bod, zoals verwarmen (ook in de Egyptische winter!), schermen, generatieve/vegetatieve groei, afrijping, etc. Op deze manier kan de productie en productkwaliteit worden verbeterd, waarmee de exportmogelijkheden toenemen.

Na dit eerste seizoen zal een fase van kennisverspreiding en opschaling naar andere bedrijven plaatsvinden. De betrokkenheid van de Nederlandse tuinbouwsector met de Egyptische wordt op deze manier verstevigd.