Egyptisch heiligdom gered door behandeling van afvalwater

Nieuws

Egyptisch heiligdom gered door behandeling van afvalwater

Gepubliceerd op
8 december 2014

Tijdens een onderzoek naar het afvalwaterprobleem in een Egyptisch dorp, ontdekte Alterra-onderzoeker Joop Harmsen dat een heilig klooster gevaar liep in te storten. Deze onverwachte bedreiging van een heilige plek bleek achteraf de belangrijkste motivatie om op korte termijn te gaan werken aan de oplossing van het afvalwaterprobleem. Iets waar normaal gesproken geen geld voor zou zijn.

In het dorp Deir Gebel El-Tair in Egypte bevindt zich het klooster Deir El-Adra (the monastery of the Virgin). Deir El-Adra is gebouwd boven een grot, waar Jezus, Maria en Josef volgens de overlevering tijdens hun vlucht naar Egypte drie nachten hebben geslapen. Jaarlijks wordt dit heiligdom bezocht door twee miljoen pelgrims, zowel Christenen als Moslims. Uit onderzoek van Alterra bleek dat de grot gevaar loopt in te storten. Niet door ouderdom, maar door ongezuiverd afvalwater.

Deir El-Adra

Afvalwater vermindert stabiliteit bodem

Onderzoeker Joop Harmsen van Alterra was op zoek naar een goedkope en eenvoudige manier om het afvalwater in het dorp te zuiveren. Momenteel wordt dit niet gezuiverd en verdwijnt het deels in de bodem. “Hierdoor bleek het voortbestaan van de grot met het klooster te worden bedreigd,” zegt Joop Harmsen. “Het klooster ligt namelijk op de rand van een krijtplateau en ziet uit over de Nijl. Infiltrerend afvalwater vermindert de stabiliteit van de bodem en kan er toe leiden dat het klooster in de toekomst naar beneden stort. In een vergelijkbare situatie in Cairo is in 2008 een deel van een krijtplateau naar beneden gestort, bovenop de huizen die eronder stonden, met circa 100 dodelijke slachtoffers als gevolg.”

Goedkope en slimme zuiveringsmethode

De huidige economische situatie in Egypte maakt dat er eigenlijk geen geld is voor de aanpak van afvalwater in dorpen. De politieke prioriteit ligt bij de grote steden. Maar de bedreiging van het klooster blijkt een belangrijke motivatie te zijn om de afvalwatersituatie in Deir Gebel El-Tair toch te verbeteren. Zowel bewoners als autoriteiten willen zich er inmiddels voor inzetten. Joop Harmsen: “We hebben dit probleem in opdracht van het Water Mondiaal Programma van de ministeries van I&M, BZ en EZ en het Netherlands Water Partnership samen met Egyptische partners opgepakt. Gelukkig geeft de omgeving van Deir Gebel El-Tair ons mogelijkheden om het afvalwater op een goedkope wijze te zuiveren en het gezuiverde water vervolgens te gebruiken in de landbouw. Via eenvoudige septic tanks kan de vaste fractie uit het afvalwater worden afgescheiden van de vloeibare fractie en later worden gecomposteerd. Door gebruik te maken van het aanwezige hoogteverschil kan via een filter van stenen zuurstof worden toegevoegd, waardoor micro-organismen het water zuiveren. De zuivering zet zich vervolgens voort in een reeds aanwezig veld met riet, aan de voet van de helling. En dat is niet alleen goed voor de gezondheid in het dorp en de landbouw, maar het is ook de redding van het heilige klooster.”