Nieuws

Eieren van graspiepers en roodborsttapuiten vervuild met dioxine

Gepubliceerd op
22 april 2014

'Nadat eerder hoge concentraties dioxines aangetroffen zijn in eieren van tapuiten, blijken ook eieren van graspiepers en roodborsttapuiten vervuild.'

Dit staat in een persbericht van Stichting Bargerveen. RIKILT Wageningen UR voerde de dioxine analyses uit en de interpretatie van de data.

Vervolg persbericht: 'Onderzoek wijst uit dat deze vogelsoorten de dioxines zeer waarschijnlijk in Nederlandse natuurgebieden binnen krijgen bij het eten van bodembewonende insecten. In zeven natuurterreinen verspreid over heel Nederland werden dioxines aangetroffen in larven van rozenkevers, een belangrijke prooi voor tapuiten. Bovengrondse planteneters, zoals sprinkhanen en rupsen, uit dezelfde natuurterreinen bevatten nauwelijks dioxines.'

Eieren komen niet uit

'Tot 30 % van de tapuiteneieren komt niet uit en bij alle vogelsoorten treden embryonale afwijkingen op. Dit zijn effecten die door dioxines veroorzaakt kunnen worden. Voor andere vogelsoorten die prooien uit organische bodems eten, is nog onbekend of hoge dioxinegehaltes in eieren voorkomen en ook of dit daadwerkelijk effect heeft op het aantal eieren dat uitkomt.'

Op de site van Stichting Bargerveen staat de pdf van het complete rapport.