Hobbykippen

Persbericht

Eieren van hobbykippen bevatten soms hoge gehaltes dioxines

Gepubliceerd op
13 november 2014

Eieren van hobbykippen bevatten in het algemeen hogere gehaltes aan dioxines en PCB’s dan eieren die in de winkel worden verkocht. Dit zijn stoffen met kankerverwekkende eigenschappen.

Dit blijkt uit een onderzoek van RIKILT Wageningen UR in samenwerking met GGD’s, het RIVM en de NVWA. Aanleiding voor het onderzoek waren metingen bij enkele particuliere kippenhouders bij Harlingen, waar in sommige eiermonsters relatief hoge gehaltes werden aangetroffen.

Geen regionale verschillen

Aan het uitgebreide onderzoek hebben 62 particuliere kippenhouders verspreid over Nederland, vrijwillig meegedaan. Het betreft dus alleen kippen die als hobby worden gehouden. Na analyses bleek dat het beeld overeenkwam met dat van Harlingen. De metingen toonden geen regionale verschillen aan en ook de soorten dioxines geven geen aanwijzing voor mogelijke bronnen. Uit eerder onderzoek is bekend dat inname van grond de belangrijkste bron is voor dioxines in eieren van kippen met vrije uitloop.

Maximale grenswaarde

Door regelmatige consumptie van eieren met hoge gehaltes kan de maximaal toelaatbare inname van dioxines worden overschreden. Bij langdurige overschrijding zijn risico’s voor de gezondheid niet uit te sluiten. De onderzoekers bevelen daarom aan om gerichte acties te ondernemen om de opname van dioxines door kippen te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van tegels of vervangen van de grond in de ren en het aangrenzende deel van de uitloop, het verwijderen van (oude) stookplaatsen in de uitloop en het voeren van kippen vanuit een bak.

Rapport

Download rapport 'Dioxines en PCB's in eieren van particuliere kippenhouders'.

NVWA

Meer informatie is ook te vinden op site van de Nederlande Voedsel-en Warenautoriteit