Nieuws

Einde aan melkquota; kansen en mogelijkheden voor de melkveehouderij

Gepubliceerd op
11 september 2014

Met het opheffen van de melkquota in Europa breekt er een nieuwe tijd aan in de melkveesector. Sommige regio’s zullen hun melkproductie verhogen, terwijl andere beperkt zullen worden door factoren zoals de bijkomende milieu-emissies of een kostenstructuur die niet goed past bij een instabiele melkprijs. Het Internationaal Melkveevoeding Symposium in Wageningen op donderdag 16 oktober 2014 zal u op een wetenschappelijke basis een kijkje laten nemen in de glazen bol van de toekomst van de melkveehouderij.

De toekomstige ontwikkelingen op de wereld zuivelmarkt zullen de lokale melk- en voerprijzen sterk beïnvloeden. Verschillende modellen doen een voorspelling van de toename van de zuivelconsumptie en brengen tegelijkertijd in kaart in welke regio’s de zuivelproductie flink kan groeien. Ongewenste bijeffecten voor het dierwelzijn en het milieu verdienen daarbij aandacht. Het verhogen van de productie van ruwvoer van eigen bodem, het verbeteren van de voerefficiëntie en de toepassing van smart farming technologie om groeiende veestapels te kunnen managen worden bepalende factoren voor de duurzame melkveehouderij van de toekomst.

Deze verschillende scenario’s en benaderingen van de melkveehouderij van de toekomst worden besproken tijdens het Internationaal Melkveevoeding Symposium in Wageningen op 16 oktober 2014, getiteld “Strategieën voor een quotumvrije melkveehouderij”. Zeven internationale onderzoekers zullen hun visie presenteren op de kansen en bedreigingen voor de melkveehouderij tijdens dit eendaags symposium georganiseerd door het Centrum Diervoeding in samenwerking met Balchem Corporation, Diamond V, FrieslandCampina en Wageningen Institute of Animal Sciences.

Meer informatie over het programma en de aanmeldprocedure kunt u vinden op de symposium website. Early bird tickets zijn nog beschikbaar tot 25 september!

We zien u graag op 16 oktober in Wageningen!