Nieuws

Eindelijk: politieke aandacht voor hittestress

Gepubliceerd op
31 augustus 2017

Hittestress is een prominent thema dat volgens het kabinet in de komende decennia veel aandacht verdient. Op Prinsjesdag verschijnt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, waarin maatregelen worden opgenomen om schade door wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming als gevolg van klimaatverandering te verminderen. In een recente brief aan de Tweede Kamer hierover verwijst staatssecretaris Sharon Dijksma onder andere naar werk van de Environmental Sciences Group, waaronder de Klimaateffectatlas, het Impact-project in Zeeland, de UrbanClimAd-app, het REALCOOL-project en de ontwikkeling van een fijnmazig weersverwachtingsmodel waarmee in de toekomst tot op straatniveau de hitte kan worden voorspeld.

Sanda Lenzholzer van Wageningen University & Research, onder andere projectleider van het REALCOOL-project, is blij met deze aandacht van het kabinet voor de stedelijke hitteproblematiek. Ze vindt ook dat het zo langzamerhand wel tijd werd. “Het is inmiddels al meer dan tien jaar geleden dat het thema stadsklimaat heel langzaam in Nederland weer op de kaart werd gezet nadat het tientallen jaren bijna volledig uit beeld was verdwenen,” zegt ze. “In de jaren ‘70 wees onderzoek naar de buitentemperaturen in Utrecht al aan dat er een duidelijk hitte-eilandeffect was. Pas met ons onderzoek uit 2005 naar het microklimaat in stedelijke buitenruimtes in Nederland werd dit thema nieuw leven ingeblazen en twee jaar later kwam het thema ook in het toen lopende onderzoekprogramma ‘Klimaat voor Ruimte’ aan bod. Het thema kreeg in het vervolgprogramma ‘Kennis voor Klimaat’ nog meer aandacht en we doen in Wageningen nog steeds veel onderzoek naar ‘Climate Proof Cities’. Inmiddels hebben we een goede naam opgebouwd op het gebied van onderzoek naar het stadsklimaat en de inrichting en het ontwerp van steden voor een beter stadsklimaat.”

Brief aan de Tweede Kamer

Lenzholzer hoopt dat deze brief de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet ertoe bewegen om het thema stadsklimaat en adaptatie nadrukkelijker op de wetenschappelijke en maatschappelijke agenda te zetten. Sharon Dijksma geeft daar in haar brief voldoende argumenten voor: “Hittestress zorgt voor een groeiend aantal zieken, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen; arbeidsprestaties nemen af en het arbeidsverzuim neemt toe. Het gaat hierbij om de gevolgen van hogere temperaturen op de gezondheid van ouderen en kwetsbare groepen, maar ook de toename van luchtverontreiniging (door hoge ozongehaltes en zomersmog) wat leidt tot meer luchtweg-aandoeningen. Daarnaast kan hitte nadelige gevolgen hebben in de land- en tuinbouw, door een verslechtering van de waterkwaliteit (algenbloei) en hittestress in de dierhouderij.”

“Zoals je ziet,” zegt Sanda Lenzholzer, “zijn dit allemaal problemen die wij als Environmental Sciences Group, en zelfs Wageningen University & Research-breed kunnen aanpakken, met onderzoek naar oorzaak en gevolg. En met oplossingen.”