Nieuws

Elektrische substraatverwarming geeft bij doordrager meer aardbeien

Gepubliceerd op
2 augustus 2017

In een onderzoek met aardbei werden er met substraatverwarming meer vruchten geoogst dan zonder verwarming. Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw voerde de proef in Bleiswijk uit bij een doordrageraardbei van ABZ Seeds in een belichte januariplanting. Het onderzoek vond plaats met elektrische verwarming in opdracht van Warmgras B.V., die ook het verwarmingsmateriaal leverde.

In de proef waren drie verschillende behandelingen opgenomen: een controle zonder verwarming en twee behandelingen met elektrische substraatverwarming. Hierbij was de streeftemperatuur respectievelijk 2 en 4oC boven de temperatuur in de onverwarmde controle.
De gemiddeld gerealiseerde substraattemperatuur was gedurende de proefperiode uiteindelijk respectievelijk ongeveer 1.5 en 3.0oC hoger dan in de controle. Omdat de elektrische verwarming niet altijd optimaal functioneerde, ontstond er een verschil in theoretisch en werkelijk elektriciteitsverbruik van bijna 50%. Over de gehele periode was het energieverbruik bij de +4oC-behandeling 19.3 kWh/m2.

DSC05902.jpg

Over de gehele oogstperiode gezien was er een tendens dat wortelverwarming het aantal vruchten positief beïnvloedde. Ten opzichte van de onverwarmde controle nam het aantal vruchten bij meer verwarming toe met respectievelijk 5 en 15%. Bij de hoogste substraattemperatuur leek dit wel ten koste van het vruchtgewicht te gaan.

DSC06005.jpg

Vanaf eind april t/m half juni had substraatverwarming vooral bij de 4oC-behandeling een betrouwbaar positief effect op het aantal geoogste vruchten. Dit betekent dat substraatverwarming de vorming van bloemen stimuleerde. Ook was er een tendens dat het totaalgewicht in deze periode toenam. Substraatverwarming beïnvloedde de in- en uitwendige vruchtkwaliteit niet negatief.