Nieuws

Emotieonderzoek Bloemen start met pilot aan Begonia

Gepubliceerd op
28 juni 2017

Mensen houden van bloemen, maar hoeveel? De sierteeltsector wil meerwaarde creëren en heeft behoefte aan meer inzicht in de achterliggende processen die ten grondslag liggen aan de “liking” van bloemen.

Bloemen en emoties

Meer inzicht in het oproepen van specifieke emoties door individuele bloemen kan leiden tot het gerichter produceren van producten die consumenten meer aanspreken. Geïnspireerd op de ontwikkelingen in het sensorisch onderzoek bij groenten en de ontwikkeling van smaakmodellen, is een fundamenteel onderzoek gestart aan de specifieke emoties die bloemen kunnen oproepen. Welke bloemen appelleren het meest aan gevoelens van liefde of geluk of blijdschap? Wanneer kan een boeket troostend werken of is het passend bij gevoelens van rouw? Wat is geschikt als aardigheidje zonder bijbedoelingen? We kijken hierbij specifiek naar positieve emoties zoals geluksgevoel, trots en het ervaren van schoonheid.

Aanpak

Het precies waarnemen van ervaren emoties bij bloemen en boeketten is een eerste stap. Een volgende stap is het ontwikkelen van modellen, die aan de hand van enkele aan de bloemen te bepalen metingen de reactie van de consument kunnen voorspellen. Als het onderzoek in een volgende fase kan worden uitgevoerd met foto’s, dan kan via diverse digitale platforms het vervolgonderzoek op een effectieve wijze in principe in elk land worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd met panels van consumenten, maar daarnaast wordt via studie van de pupildilatatie nagegaan hoe emoties manifest worden voor ze tot het bewustzijn doordringen. Hiermee moet het mogelijk zijn om patronen van reacties in kaart te gaan brengen zodat achterliggende motieven om bloemen te “liken” kunnen worden opgespoord. De eerste pilot wordt uitgevoerd met verschillende typen begonia’s.

Samenwerking

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Neuroimaging Centrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Beekenkamp Plants BV, PostNL en ’s Zomers Bloemen uit Rotterdam. Vanuit Wageningen University & Research zijn twee groepen betrokken: de Business Unit Glastuinbouw en de afdeling Marktkunde en Consumentengedrag. Het onderzoek wordt mede ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken in het kader van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.