Energiebesparen door kwantificeren van schermprestaties

Nieuws

Energie besparen door kwantificeren van schermprestaties

Gepubliceerd op
9 juni 2016

Wageningen UR werkt in een nieuw project aan de vereiste meetprotocollen voor het ontwikkelen van een gestandaardiseerde methode om de energiebesparing van schermen te berekenen. Het richt zich op het verbeteren van de energiebesparende prestaties van schermen, door een aantal aspecten van een scherm te beïnvloeden.

Energiebesparing met project ‘Schermprestaties’

Het project “Schermprestaties” richt zich op de drie belangrijkste aspecten die de energiebesparing van een scherm beïnvloeden: wat zijn de thermische stralingverliezen (hiervoor is kennis over emissie en reflectie van het scherm essentieel), hoeveel thermische energie wordt doorgelaten en hoe luchtdoorlatend is een scherm? Ventilatoren (horizontaal / verticaal) hebben invloed op de luchtsnelheid langs een scherm. De invloed op de hierdoor ontstane geforceerde convectie, zal ook gekwantificeerd worden. Bovendien wordt een methodiek ontwikkeld om de doorlaatbaarheid van waterdamp van een scherm te bepalen onder praktijkomstandigheden.

Samenwerking met industrie

In het project "Schermprestaties” werkt een groep van schermproducenten samen met de textielindustrie en leveranciers van bouwmaterialen en Wageningen UR Glastuinbouw. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan de vereiste meetprotocollen voor het ontwikkelen van een gestandaardiseerde methode  om de energiebesparing van elk scherm te meten.

Schermen in Het Nieuwe Telen

Een van de belangrijkste pijlers van het Nieuwe Telen bestaat uit het intensief gebruik van schermen, vooral bij weinig licht. Het doel is om naast het besparen op fossiele brandstof, ook stralingswarmteverliezen te beperken om condensatie van het gewas te voorkomen. Daarnaast wordt gestreefd naar een beter verticaal temperatuurprofiel. Wanneer een teler een energiebesparend scherm moet kiezen, is informatie over het energiebesparingspercentage van het scherm uiteraard belangrijk. Tot nu toe levert elke schermleverancier een waarde die met verschillende methoden wordt geschat.

schermprestaties.png