Nieuws

Energie besparen door verdamping te beperken

Gepubliceerd op
26 augustus 2014

De VenLow Energy kas op het IDC-Energie heeft laten zien dat met dubbel glas en ontvochtiging met voelbare warmteterugwinning het energieverbruik van een onbelichte tomatenteelt naar zo’n 15 m3/m2 per jaar kan worden teruggebracht. Dit jaar komen we naar verwachting op 10 m3/m2. Dat komt natuurlijk door de uitzonderlijk milde eerste helft van het jaar, maar ook doordat we de plant minder laten verdampen. Verdamping kost immers energie.

Dit verbruik kan worden verminderd door de toegestane luchtvochtigheid gedurende de nacht te verhogen. In de VenLow Energy kas wordt de ontvochtiging ’s nachts pas aangezet als het verzadigingsdeficit minder dan 1 gr/m3 bedraagt. De weeggoot vertelt ons dat de nachtelijke verdamping nu structureel 40% minder is dan vorig jaar. Zo’n vermindering zou in de praktijk ruim 5 m3/m2 per jaar aan stookkosten schelen.

Voorkomen calciumoxalaat

Ondertussen groeit het gewas net zo goed als in voorgaande jaren. Een lagere verdamping in de nacht heeft dus geen effect op de productie. Wel vertonen de vruchten wat goudspikkels. Die hebben weliswaar geen nadeel voor de houdbaarheid van de als tros geoogste tomaten, maar we zullen toch proberen via een iets andere bemesting deze vorming van calciumoxalaat te voorkomen.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.