Nieuws

Energie minimaliseren tussen grenzen kasklimaatcomputer

Gepubliceerd op
14 april 2014

Tuinders kunnen veel verschillende instellingen aanpassen in de kasklimaatcomputer. Deze instellingen moeten uiteindelijk leiden tot het gewenste klimaat. De gevolgen op het energieverbruik zijn vaak niet inzichtelijk. Optimale besturing kan berekenen hoe het gewenste klimaat in de kas zo energiezuinig mogelijk manier kan worden bereikt.

De tuinder kan met grenzen voor temperatuur, Relatieve Luchtvochtigheid (RV) en CO2 het gewenste klimaat bepalen. Ook de maximale hoeveelheid beschikbare CO2 kan worden vastgesteld. Het optimale besturingssysteem bepaalt vervolgens op basis van modelberekeningen de benodigde minimale hoeveelheid energie, ventilatie en CO2 injectie, voor het gewenste klimaat.

De voorgestelde methode geeft de tuinder inzicht over de hoeveelheid energie, die nodig is om het gewenste kasklimaat te kunnen realiseren. Door grenzen ruimer te kiezen krijgt het systeem meer vrijheid, en kan er dus meer energie bespaard worden. Op dit moment wordt gewerkt aan verdere analyse van de resultaten.

In de figuur is te zien dat de temperatuur (a) binnen de gestelde grenzen blijft. Een negatieve energie input (b) betekent dat er actief wordt gekoeld. Hierbij worden de ramen zoveel mogelijk gesloten om CO2 in de kas te houden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het door Technologiestichting STW medegefinancierde project 'Optimal management of  energy resources in greenhouse production systems'. Bij het project zijn naast Wageningen UR ook HortiMaX B.V., Lek/Habo B.V. en Boonekamp Roses B.V. betrokken.

tabel energie.JPG