Energiek2020 Event: Leercurves in energiesystemen en energiebesparing

Nieuws

Energiek2020 Event: Leercurves in energiesystemen en energiebesparing

Gepubliceerd op
30 maart 2015

'Leercurves': dat was misschien wel het meest in het oog springende begrip op het Energiek2020 Event, dat op donderdag 26 maart jl. op het Horti Science Parc in Bleiswijk werd gehouden. Professor André Faaij van de Rijksuniversiteit Groningen noemde het in zijn speech voor de circa 160 bezoekers van het event.

Alle technologieën die nodig zijn om tot minder uitstoot van broeikasgassen te komen, maken een leercurve door. Het is van belang dat overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen voldoende lange tijd krijgen en nemen om de leercurven te doorlopen. En dat is hard nodig om de klimaatverandering binnen de perken te houden, aldus Faaij.

Faaij: "Als we namelijk doorgaan zoals we nu bezig zijn, dan warmt de aarde op met gemiddeld zes graden en zijn de gevolgen voor zeespiegelstijging en in onbruik raken van landbouwgronden, niet meer te overzien. Sterker nog: zelfs als we in staat zullen zijn om meer CO2 uit de atmosfeer vast te leggen dan dat we de atmosfeer inblazen, zal de aarde nog steeds met zo’n twee graden opwarmen als gevolg van de broeikasgassen die inmiddels al in de atmosfeer aanwezig zijn." Vanuit dergelijke macrotrends zoomde Faaij in op de glastuinbouwsector in Nederland. Volgens Faaij is de glastuinbouw goed op weg is met het verlagen van de CO2-footprint. Hij roemde in dat kader de innovatie in de sector en de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Energiebudget behouden

Faaij was hoofdspreker op het door Wageningen UR Glastuinbouw, LTO Glaskracht Nederland en DLV-GreenQ georganiseerde Energiek2020 Event. Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, was de andere spreker die de bezoekers plenair toesprak. Van Ruiten wees zijn gehoor op het belang om aan energiebesparing en naar duurzame energiebronnen te blijven werken. Hij gaf in dit kader het belang aan van het programma Kas als Energiebron, onder meer door de rol bij aardwarmte en Het Nieuwe Telen. Van Ruiten gaf aan dat de resterende middelen in de energiepot van het voormalige Productschap Tuinbouw, zo’n vijf miljoen euro, zijn overgedragen naar het Programmafonds Glastuinbouw, dat door LTO Glaskracht wordt beheerd. Hierdoor is dit budget behouden voor energie-innovatie en onderzoek in de glastuinbouw.

Rondleidingen en workshops

De middag werd vervolgd met workshops en rondleidingen. In twee ronden konden de bezoekers kiezen uit workshops over Het Nieuwe Telen, hoog geïsoleerde kassen, CO2, belichtingsstrategieën, stuurlicht of Het Nieuwe Gewas, of uit rondleidingen op het Improvement Centre langs proeven met Het Nieuwe Telen bij Lisianthus, energiezuinig teelt van de Perfecte Roos, vochtstrategie bij komkommer en LED belichting bij tomaat. De workshops werden verzorgd door onderzoekers van Wageningen UR, DLV, Plant Lighting, Plant Dynamics en Proeftuin Zwaagdijk, waarbij ook regelmatig bij proeven betrokken bedrijven aan het woord werden gelaten.

Vijf nieuwe ontwikkelingen

Na deze workshops en rondleidingen kregen de deelnemers nog een rondgang langs vijf proeven bij Wageningen UR Glastuinbouw: een komkommerteelt met gecontroleerde vochtafvoer in de VenLow Energykas, de gloednieuwe 2Save Energykas met daarin een tomatenteelt, het ontwerp van een nieuw kastype met maximale inval benutting van winterlicht, energiezuinige belichting en kasklimaat bij gerbera, en een bladplukproef bij tomaat: 'Het Nieuwe Gewas'.