Nieuws

Energiesystemen van de toekomst testen

Gepubliceerd op
18 januari 2018

Voor het eerst in Europa is in Lelystad een testfaciliteit voor slimme energie geopend. Op deze ACRRES Smart Grid Test-locatie kunnen bedrijven slimme oplossingen voor duurzame energiesystemen testen. De belangstelling voor de faciliteit is enorm en komt met name uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Er zijn wel eerder initiatieven geweest maar nog nooit van deze omvang.

Duurzame energie groeit. Er zijn steeds meer aanbieders van wind- en zonne-energie. Dat is goed nieuws voor het milieu en het halen van de klimaatdoelen. Het betekent minder fossiele brandstof en meer duurzame energie. Maar het legt ook druk op stroomnetwerken. Om deze groei te stroomlijnen zijn er allerlei slimme oplossingen in de maak. Deze oplossingen konden nooit eerder grootschalig getest worden. Om de toekomst van de stroomnetwerken te waarborgen, kunnen bedrijven hun oplossingen testen bij Wageningen University & Research in Lelystad.

Op de nieuwe testlocatie worden de energieoplossingen van de toekomst (micro-grid-oplossingen) in de praktijk getest en worden duurzame energiebronnen direct aan energiegebruikers gekoppeld. Op de faciliteit is zonne-energie, staat een vergistingsinstallatie, algenvijver, drie windturbines en wordt bio-ethanol gemaakt uit mais. Het bijzondere hieraan is dat al deze slimme toepassingen los van het reguliere energienetwerk functioneren (off-grid). Het SMART Grid kan hiermee los van het elektriciteitsnet functioneren. In het CS Grip project wordt door frequentiesturing vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, gaat duurzame energie niet verloren en wordt het netwerk niet overbelast. Grotere pieken in het SMART Grid worden door de accu opgevangen.

Flexibiliteit is nodig

Wind- en zonne-energie zijn niet altijd voor handen en niet stuurbaar. Er is soms te veel en soms te weinig. Daarnaast groeit het aantal aanbieders van duurzame energie. Er is dus flexibiliteit nodig om het netwerk goed in stand te houden en een buffer in de vorm van een batterij of in de vorm van biogas. Herman Schoorlemmer, onderzoekmanager van Wageningen University & Research: “Het is een grote uitdaging om slimme manieren te verzinnen om duurzame energie zo optimaal mogelijk te benutten. De kracht van Wageningen University & Research ligt deels in toegepast onderzoek op dit gebied en bedrijven de mogelijkheid te bieden hun toepassingen op een gedegen faciliteit te testen.”

Opslag

Een van die slimme oplossingen is het creëren van opslag van energie. Dit kan regionaal in de vorm van een buurtbatterij bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld is het variëren van de vraag naar energie. Bijvoorbeeld wat is het meest gunstige moment om mijn wasmachine aan te zetten, of wanneer kan ik het beste mijn auto laden. Het doel is om het netwerk betrouwbaarder te maken. Een van de manieren om dat te doen is frequentiesturing. Frequentiesturing is een techniek waarbij vraag (apparaat dat elektriciteit nodig heeft) en aanbod (zonnecel/windturbine) beter op elkaar afgestemd worden door middel van de frequentie in het elektriciteitsnet. Nu worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd doordat computers met elkaar communiceren (ICT). De eerste test is het vervangen van ICT door frequentiesturing, waardoor micro-grids veel stabieler worden en bij stroomuitval netwerken weer snel opgestart kunnen worden.

Batterij gebaseerd op organische materialen

Energykeeper is een nieuw onderzoeksproject dat gebruik maakt van de ACRRES Smart Grid Test-faciliteit. De doelstelling van dit project is het testen van een onafhankelijke redoxflow-batterij gebaseerd op organische materialen. Andries Visser van Wageningen University & Research: “Het is een mooie uitdaging om deze bijzondere batterij te testen.“ In oktober 2018 komen vijf grote containers die tezamen deze batterij vormen naar de Smart Grid-faciliteit.