Engerlingen slaan weer toe op De Marke 2014

Nieuws

Engerlingen slaan weer toe dit jaar

Gepubliceerd op
25 september 2014

Op KTC De Marke hebben ze met regelmaat last van engerlingen. Dit jaar is het weer flink raak. Het gaat netto om ongeveer zes hectare. Al een paar jaar zijn ze op zoek naar een mechanische manier van het bestrijden van engerlingen. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een machine die in 2015 inzetbaar is in de praktijk.

Al zolang De Marke bestaat hebben ze last van engerlingen in het grasland. Het ene jaar zijn het er meer dan het andere jaar. Zo richten het ene jaar vooral de engerlingen van de roze-kever schade aan en het andere jaar zijn het juist de engerlingen van de meikever. De schade wordt mede bepaald door de vochtvoorziening. Bij droogte kan die aanzienlijk zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal diersoorten dat engerlingen op het menu heeft en ook voor schade zorgt aan de grasmat. Dit jaar is het weer raak, ondanks een natte augustusmaand. Zo waren er veel meikever engerlingen in juni/juli waargenomen en nu zijn het vooral de roze-kever engerlingen. Beide periodes kenmerken zich door droogte, wat leidt tot veel schade. Netto gaat het om ongeveer 6 hectare op De Marke.

Mechanisch bestrijden

Al een paar jaren zijn we op zoek naar een mechanische manier van bestrijden in een zo vroeg mogelijk stadium, nog voor het gras aanzienlijke schade heeft opgelopen. Aanvankelijk werkten we met wielen, vergelijkbaar met Cambridge of vorenpak wielen en veel gewicht. Het idee hierachter was om de engerlingen zoveel mogelijk te beschadigen. In een eerder stadium was vastgesteld dat een engerling doodgaat na een lichte beschadiging. Het dodingspercentage bij deze methode bleek echter te laag, zeker wanneer de grond droog en hard was. Ook was het belangrijk dat de engerlingen zo hoog mogelijk zitten, maximaal -5 centimeter onder het maaiveld.

Machine mogelijk in 2015 inzetbaar

Na een aantal ontwerpen kwamen ze op een machine die eerst de grond los trekt, zonder de zode te beschadigen en deze vervolgens met veel gewicht weer aandrukt. Hierdoor worden de engerlingen gemangeld. Deze werkwijze leidt tot een dodingspercentage van 50 procent bij droge grond tot 100 procent bij vochtige ondergrond. Het nadeel hiervan is dat de zode enigszins beschadigd wordt. Nu wordt het hard gewerkt aan het verder optimaliseren van deze machine. Dit gebeurt in samenwerking met Evers Agro en de netwerkgroep Duurzame aanpak engerlingen. Het doel is om voor 2015 een machine te hebben die breed inzetbaar is.