Nieuws

English Quick scan voor docenten

Gepubliceerd op
31 juli 2019

De English Quick scan is ontwikkeld om je taalvaardigheid snel en efficiënt te kunnen laten analyseren door een ervaren trainer Engels. De English Quick scan vervangt, indien gewenst, de nulmeting in het kader van Taalbeleid WUR.

Bijkomend biedt de Quick scan de mogelijkheid tot reflectie op didactische vaardigheden in het Engels, en ondersteuning in je international classroom.

Waar letten we onder andere op?

 • Inschatting van je spreekvaardigheidsniveau Engels, in het licht van het streefniveau C2 (klik hier voor meer informatie).
 • Verstaanbaarheid/uitspraak.
 • Gebruik je een contextueel juist vocabulaire om de college-inhoud te verduidelijken (onderwijsvocabulaire, academisch vocabulaire, parafrasen)?
 • Pas je de juiste grammatica toe?
 • Hoe gebruik en verwijs je naar hulpmiddelen (filmpjes, PowerPoint, etc.)?

En, indien van toepassing:

 • Wel soort vragen stel je?
 • Hoe motiveer je de studenten in het Engels en hoe reageren ze?
 • Hoe participeren de studenten in discussies en hoe stellen of beantwoorden ze vragen?

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stuur een (deel van een) Engelstalige weblecture óf een opname van een Engelstalig college naar tailor-made@wur.nl. Dit kan via WeTransfer of SURFfilsender.
 • Een ervaren coach van Wageningen in'to Languages bekijkt een half uur van de video en maakt een analyse aan de hand van een uitgebreide lijst met observatiepunten.
 • Je krijgt een mail met de analyse en het advies op maat.
 • De uitkomsten worden in plaats van de uitgebreide Taalbeleidsnulmeting meegenomen in de Taalbeleidrapportages.
 • De Quick scan wordt financieel mogelijk gemaakt door de raad van bestuur.