Nieuws

Enquête medicijngebruik schapenhouders voor groen imago

Gepubliceerd op
17 oktober 2014

De Nederlandse schapensector claimt een groen imago! Het zien van schapen in weiden en natuurgebieden draagt bij aan het positieve beeld bij de gemiddelde burger. Het is belangrijk dat de sector dat groene imago waarmaakt! Er is veel maatschappelijke aandacht voor het gebruik van diergeneesmiddelen. De schapensector steekt in antibioticagebruik naar verwachting gunstig af bij de grote veehouderijsectoren. Concreet inzicht in het gebruik van antibiotica en eventuele verbeterpunten daarin ontbreken echter.

Dat geldt ook voor inzicht in het gebruik van wormmiddelen: de effectiviteit van deze middelen staat onder druk door toenemende resistentieontwikkeling. Voor de sector is het belangrijk dat hier een kentering in komt. In opdracht van de sector (voorheen het Productschap PVE) verzamelen wij data om beter inzicht te krijgen in het diergeneesmiddelengebruik en de sector te helpen bij het identificeren van eventuele verbeterpunten.

Bij deze aan u de vraag of u wilt meewerken aan een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van antibiotica en antiparasitaire middelen. Om een gemiddelde dierdagdosering te kunnen berekenen, hebben we uw aankoopgegevens in 2013 nodig en het aantal gehouden schapen in die periode. Om een beeld te krijgen van de reden van het diergeneesmiddelen gebruik, vragen we u ook naar de reden waarom u ze heeft toegediend. Kunt u de vragenlijst met daarin opgenomen de antibiotica en antiparasitaire middelen voor schapen invullen?

Uw gegevens worden anoniem verwerkt. We koppelen de berekende dierdagdosering (ddd) voor uw bedrijf aan u terug en houden u op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek.

Wij hopen dat u bereid bent om aan deze inventarisatie mee te werken. Alvast hartelijk dank voor het retourneren van de ingevulde vragenlijst.

Informatie bij Jan Verkaik (onderzoekteam PPS Kleine Herkauwers-Schaap)

De PPS Kleine Herkauwers is een samenwerking tussen de schapensector (via voormalig PVE), diverse Nederlandse kennisinstellingen en het ministerie van Economische Zaken. In het onderzoeksteam zijn vertegenwoordigd: Wageningen UR, Faculteit Diergeneeskunde en GD