Persbericht

Eric Hazebroek benoemd tot buitengewoon hoogleraar in Wageningen

article_published_on_label
8 februari 2019

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr. Eric Hazebroek benoemd tot buitengewoon hoogleraar Nutrition and Obesity Treatment. Deze leerstoel wordt gefinancierd door Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem en is ondergebracht bij de leerstoelgroep Nutrition and Disease die onder leiding staat van prof. Ellen Kampman. De ingangsdatum van de benoeming is 1 februari 2019.

Eric Hazebroek (Leiden, 1971) studeerde in de jaren negentig aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar promoveerde hij in 2002 cum laude. Tot 2006 werkte hij als chirurg-in-opleiding in Erasmus MC en in het Medisch centrum Rijnmond Zuid. Daarna deed hij internationale ervaring op in Australië, en specialiseerde zich in het Royal North Shore Hospital in Sydney in de behandeling van slokdarm- en maagaandoeningen. In 2008 keerde Eric Hazebroek terug naar Nederland waar hij deel ging uitmaken van het chirurgisch team van UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en sinds 2017 van Rijnstate, Arnhem.

Eric Hazebroek-6548 bewerking 1.jpg

In zijn buitengewone leerstoel aan Wageningen University & Research (WUR) zal prof. Hazebroek zich concentreren op het integreren van voeding in de behandelmethoden voor obesitas. Door de expertise vanuit WUR op het gebied van voeding te combineren met de topklinische zorgfunctie van Rijnstate kan een jarenlange onderzoekstraditie rond het thema obesitas nu verder worden uitgebouwd.

Gezamenlijk onderzoek

 “Voor patiënten met zeer ernstig overgewicht is een operatie vaak nog de enige optie die langdurig gewichtsverlies kan geven. Maar een operatie brengt ook risico’s met zich mee”, zegt Hazebroek. “Door een maagverkleining kunnen bepaalde vitamines niet meer goed worden opgenomen in het lichaam, waardoor patiënten levenslang voedingssupplementen moeten slikken. Ongeveer 80% van onze patiënten is vrouw, waarvan een groot gedeelte in de vruchtbare leeftijd. Een deel van het onderzoek richt zich dan ook op vrouwen die na een bariatrische operatie zwanger worden. Daarbij is het van belang om de voedingsstatus goed in kaart te brengen. Voedingstekorten kunnen namelijk van invloed zijn op de moeder, maar ook op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Inmiddels is samen met WUR een groot onderzoeksproject gestart waarbij ook de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate betrokken zijn. Tevens zullen andere klinieken benaderd worden om zich bij de studie aan te sluiten.”

In 2017 trad Rijnstate toe tot de Alliantie Voeding in de Zorg via een gezamenlijk onderzoek van Rijnstate, Vitalys en WUR op het thema Voeding en Bariatrie. Samen zetten zij zich in voor optimale voedingszorg voor patiënten - voor en na de ingreep. Het buitengewoon hoogleraarschap van Hazebroek draagt bij aan ontwikkeling van nieuwe, nog betere bariatrische behandelmethoden.