Nieuws

European Joint Programming on Soil (EJP SOIL)

Gepubliceerd op
17 augustus 2021

Vorig jaar is het European Joint Program on Soil (EJP SOIL) gestart. EJP SOIL is een programma dat erop gericht is de Europese samenwerking op het gebied van duurzaam bodembeheer te bevorderen.

EJP SOIL heeft als hoofddoel kennis over de landbouwbodems te ontwikkelen en te verspreiden om de bijdrage aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen te vergroten. Deze uitdagingen zijn: mitigatie van en de aanpassing aan klimaatverandering, duurzame landbouwproductie, het leveren van ecosysteemdiensten en het voorkomen en herstellen van land- en bodemdegradatie. Het programma wordt uitgevoerd door 26 vooraanstaande onderzoeksinstituten en universiteiten uit 21 EU-landen en Noorwegen, Turkije en Zwitserland. Het consortium heeft voor de uitvoering over 5 jaar 80 miljoen euro aan financiering beschikbaar om kennis te ontwikkelen en verspreiden. Daarnaast is nog eens 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten met externe partners.

Looptijd van EJP is tot 31 januari 2025.

Informatie: European Joint Programming on Soil (EJP SOIL)