Nieuws

Europees Octrooibureau beslist: zaden kunnen gepatenteerd worden

Gepubliceerd op
9 april 2015

Op 25 maart 2015 is in een tweetal octrooi zaken, Tomaten II en Broccoli II, geconcludeerd dat een octrooiaanvraag op plantaardig materiaal niet kan worden geweigerd op grond van het simpele feit dat dit materiaal resulteert uit klassieke veredeling of selectie.

De Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau heeft uitspraak gedaan in de bezwaren tegen twee patenten die al lange tijd de gemoederen bezig houden. Deze patenten hebben betrekking op methoden ter verhoging van glucosinolaat niveau’s in Brassica’s en methoden waarmee het watergehalte van tomaten verlaagd worden en bescherming van de tomaten met die eigenschap.

 De bezwaren tegen deze patenten waren ingediend door Unilever (Tomaten II) en Syngenta en Limagrain (Broccoli II). De bezwaren hadden onder meer te maken met de vaststelling dat de patenten van toepassing zijn op alle producten die deze eigenschappen vertonen.

 Essentieel biologische processen

Volgens het bestaande Europese Octrooi Verdrag kunnen ‘essentieel biologische processen’ niet gepatenteerd worden. De Hoge Kamer heeft de bezwaren tegen de verleende octrooien echter verworpen omdat dit uitgangspunt niet betekent dat er geen patenten op planten verleend kunnen worden. Ook al is het ‘essentieel biologische proces’ de enige manier om het beschermde product te maken. De Hoge Kamer oordeelt dus dat het niet van belang is dat de bescherming dat verleend is aan een product ook het aanmaken van zo’n product door middel van een essentieel biologisch proces omvat.

 Discussie

De uitspraken van het Octrooibureau zal een discussie op gang brengen over de ongewenste effecten van het huidige Europese Octrooi Verdrag. N.a.v. de uitzending van Zembla van 4 maart jl. heeft staatssecretaris Sharon Dijksma haar zorgen geuit over deze effecten. In de  radio uitzending van Kennis van Nu van 3 april jl discussieerden Michael Kester,  algemeen directeur van Syngenta Benelux, Bert Visser, directeur van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en Miriam van Bree, Bionext- projectleider over dit onderwerp met wetenschapsjournalisten.

 Overheden, die collecties zaden beheren of financieren, en uitgeven aan o.a. de veredelingssector zullen zich, in het kader van internationale afspraken op het gebied van genetische bronnen van planten, beraden over de ongewenste effecten van de huidige wet- en regelgeving.