Nieuws

Europees lobbyen voor Nederlandse agrokennis

Gepubliceerd op
13 juli 2015

Hoewel Nederland tot nu toe met succes deelneemt aan Europese onderzoeksprogramma’s op het gebied van land- en tuinbouw, bestaat de vraag hoe Nederland zijn sterke koppositie kan behouden. Instituut Clingendael heeft samen met het LEI voor het ministerie van Economische Zaken onderzocht hoe de Directie Agro- en Natuurkennis meer invloed kan uitoefenen op de koers en de richting van het Europese onderzoek op het gebied van landbouw. Dit zodat de Nederlandse kennisinstellingen kennis kunnen genereren die het Nederlands landbouwbeleid zoveel mogelijk ten goede komt.

Het rapport maakt onderscheid in enerzijds het beïnvloeden van de agenda tijdens het proces van de totstandkoming van H2020, maar kijkt anderzijds ook naar het proces van invulling en uitvoering van het programma. Ook wordt er gekeken naar de intergouvernementele samenwerking op het gebied van agrokennis, die onder meer via ERA-netten en Joint Programming Initiatives verloopt. Het rapport sluit af met concrete aanbevelingen hoe het Nederlandse succes in de toekomst bestendigd kan worden.