Nieuws

Evaluatie instituten toegepast onderzoek: zorgen over de toekomst

Gepubliceerd op
9 maart 2017

Het rapport ‘Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. De commissie onder leiding van dhr. Schaaf heeft onderzocht of de publieke middelen die naar de TO2 instellingen gaan doeltreffend en doelmatig worden ingezet. De instituten, waaronder Wageningen Research, scoren goed op kwaliteit, impact en doelmatigheid. De commissie heeft vooral zorgen over de vitaliteit van de kennisinstituten, doordat de Rijksbijdrage sterk is teruglopen. Het rapport bevat aanbevelingen voor zowel de overheid als de instituten.

‘ Vanzelfsprekend zijn we blij met de goede scores op kwaliteit, impact en de doelmatige inzet van publieke middelen’, zegt Frank Bakema, directeur van de stafafdeling Education, Research & Innovation.  ‘De zorg die de commissie heeft over vitaliteit delen wij.’ Als belangrijkste oorzaak noemt de commissie het systematisch teruglopen van de Rijksbijdrage aan de TO2-instellingen. De teruglopende financiering zorgt voor een steeds beperktere ruimte voor vernieuwing van het onderzoek. Dat leidt tot verschraling en uitholling van de kennisbasis van de TO2 instellingen, terwijl dat de basis is waar de instellingen uit moeten putten voor de ontwikkeling van nieuwe expertise om op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in te kunnen spelen en impactrijke bijdragen aan de oplossing van de problemen van vandaag en morgen te kunnen blijven leveren.

De teruglopende overheidsfinanciering heeft niet alleen gevolgen voor de kennisbasis, maar ook voor de grootschalige infrastructuur, er is te weinig geld voor onderhoud en vernieuwing. Die infrastructuur is essentieel voor het onderzoek van de instellingen van belang voor maatschappelijke thema’s als voedselveiligheid, besmettelijke dierziekten, windenergie en de bescherming tegen zee en rivierwater.

Lees hier meer over de TO2 instellingen, de recente evaluatie en de reactie van de TO2 instituten.