Nieuws

Exoten in Bleiswijkse kassen

Gepubliceerd op
21 februari 2018

Kas als Apotheek ontwikkelt nieuwe verdienmodellen voor de glastuinbouw en lost knelpunten in de teelt op. De eerste focus van het programma was inhoudsstoffen (Food Ingredients), maar de teelt van exotische vruchten in Nederlandse kassen is ook een optie.

Nederlandse telers staan als zeer betrouwbare partners voor de retail bekend. De sourcing van onze tomaten, paprika’s, bloemen en planten verloopt heel goed. Maar diezelfde retailers zien tegelijkertijd dat met de aanvoer van exotische vruchten regelmatig tal van problemen zijn die ze zelf niet kunnen oplossen: pesticiden, te weinig, teveel, verkeerde maatvoering, niet voldoende eetrijp, enz.

Nieuwe markt: Exoten telen in Nederland

Vandaar dat retailers in gesprek zijn met telers en Wageningen University & Research om uit te zoeken of tropische vruchten in Nederland kunnen worden geteeld. Het teeltrecept wordt daarbij door Wageningen ontwikkeld, terwijl de telers gaan fine tunen en opschalen. Samen met de partners worden de businessmodellen opgesteld.