Persbericht

Expertisecentrum micronutriënten NutriProfiel® feestelijk van start

Gepubliceerd op
2 juni 2015

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is NutriProfiel® officieel gestart. Het expertisecentrum levert wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies. ‘Patiënten zijn echt geholpen met een persoonlijk voedingsadvies als een vitaminebepaling uitwijst dat er tekorten zijn’, aldus professor Frans Kok, vice-voorzitter Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Het voedingsadvies in NutriProfiel® komt mede tot stand door de Eetscore, die ook vandaag gelanceerd werd.

NutriProfiel geopend

Diverse onderzoekers en professionals uit de zorg, bedrijven en overheden waren aanwezig bij feestelijke opening van NutriProfiel®. Jacqueline Klein Gunnewiek, klinisch chemicus en voorzitter van NutriProfiel®, verlootte een eerste ‘Voedingsadvies op Maat’ onder de aanwezigen. Vanaf vandaag geeft NutriProfiel® voedingsadvies bij bloeduitslagen van vitamine D, vitamine B6, foliumzuur en B12. Het persoonlijke voedingsadvies is opgesteld op basis van de bloeduitslagen in combinatie met de Eetscore, een gevalideerde vragenlijst die Wageningen Universiteit ontwikkelde. NutriProfiel® kan worden aangevraagd door (huis)artsen, maar ook door consumenten die geïnteresseerd zijn in hun vitaminestatus en voeding. Op de nieuwe website van NutriProfiel® is meer informatie te vinden.

Micronutriënten

Een goede micronutriëntstatus beschermt tegen gezondheidsproblemen. In Nederland voldoet de voeding van slechts weinig mensen aan de Richtlijnen Goede Voeding. Micronutriëntdeficiënties komen relatief vaak voor in Nederland. De afgelopen jaren was bij 50% van alle vitamine D aanvragen uitgevoerd in Ziekenhuis Gelderse Vallei daadwerkelijk sprake van een tekort. Tegelijkertijd worden ook regelmatige te hoge waarden gezien, zoals bijvoorbeeld van vitamine B6. In de spreekkamer van de (huis)arts is vaak nog te weinig aandacht voor goede voeding. NutriProfiel® biedt patiënten een handvat om zelf de voeding te verbeteren.

Expertisecentrum

NutriProfiel® is ontwikkeld vanuit de samenwerking van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit in de Alliantie Voeding. ‘We zijn trots dat de samenwerking in de Alliantie Voeding leidt tot innovatieve concepten die preventie aan zorg koppelen’, aldus Frans Kok. Dit expertisecentrum brengt technische, voedingskundige en klinische kennis op het gebied van micronutriënten samen. Diëtisten, artsen, wetenschappers en analisten werken nauw samen. Om de onderbouwde voedingsadviezen te geven vindt onderzoek en innovatie plaats vanuit NutriProfiel®. Resultaten van onderzoek worden toegepast in de voedingsadviezen van NutriProfiel® en uitgerold in de gezondheidszorg.

Onderzoek

NutriProfiel® verricht onderzoek naar de verbetering van de micronutriëntenstatus bij ziekte, gezondheid en sporters. Inmiddels zijn voor vitamine D diagnostiek nieuwe referentiewaarden vastgesteld en richtlijnen voor behandeling van vitamine D deficiënties herzien. De onderbouwing bij het vitamine D advies is onlangs verschenen in de ‘Journal of Nutritional Science’. In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de referentiewaarden inmiddels aangepast op basis van dit onderzoek. Ander onderzoek richt zich op het identificeren van risicogroepen. Zo worden nu de risico’s op vitaminetekorten bij COPD patiënten in kaart gebracht. NutriProfiel® organiseert ook expertmeetings. Vitamine D en de B-vitaminen stonden reeds op het programma.

Untitled.png