Expertisecentrum opgericht

Nieuws

Expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data opgericht

Gepubliceerd op
29 juni 2015

Dit voorjaar is het expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data opgericht door Alterra Wageningen UR. Nu overheden steeds vaker databestanden publiek maken wil Alterra met het expertisecentrum actiever klanten helpen en adviseren bij vragen over datakwaliteit. De focus van het expertisecentrum ligt op 'Fitness for Use', dus de bruikbaarheid van ruimtelijke data.

De opkomst van Open Data en Big Data maakt het steeds belangrijker om de bruikbaarheid van bestanden te bepalen. Hèt selectiecriterium om een dataset te gebruiken is de kwaliteit van de data: voldoet het aan de behoefte van de gebruiker? De kwaliteit van data wordt daarom steeds belangrijker en er zijn veel initiatieven om de kwaliteit te beschrijven.

Beschrijvingen van datakwaliteit zijn vaak slecht vindbaar en moeilijk te doorgronden voor de eindgebruikers. Kwaliteitskenmerken worden door producenten van gegevenssets in technische termen beschreven in metadatasets, die vaak moeilijk te begrijpen zijn voor gebruikers. Anderzijds is het voor producenten van open data vaak lastig om te bepalen wie nu eigenlijk de belangstellende gebruikers zijn, wat hun wensen zijn en hoe daar in de beschrijving van de kwaliteit van de gegevens-set op aangesloten kan worden. Data moet “fit for use” zijn, maar het is vaak niet duidelijk wat de “use” dan is. Het expertisecentrum richt zich op de methodiek om dat te doen vanuit de gebruikswens en om de communicatie tussen gebruiker en producent te verbeteren. Dat is nuttig voor zowel producenten, als voor gebruikers van open data.

Langdurige aandacht

De kwaliteit van ruimtelijke data is altijd al een speerpunt geweest voor Alterra. In de afgelopen jaren is een flink track record opgebouwd met projecten op dit gebied, zoals voor het Kadaster en het Ministerie van Economische Zaken. Ook zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en werden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Meer informatie over recente projecten kunt u vinden op pagina 'Kwaliteit van ruimtelijke data' van het expertisecentrum.

Multidisciplinair team

Contactpersoon is dr. Wies Vullings (expertise: geo-informatiekunde). Verder zijn betrokken:

  • drs. Marcel Meijer (kwaliteitstooling),
  • ir. Onno Roosenschoon (informatie- en content management systemen),
  • ir. Martijn Boss,
  • drs. Maarten Storm en
  • ir. Frans Rip (alle drie: geodata management)
  • ir. Jandirk Bulens (geo-informatiekunde) en
  • ir. Gerard Hazeu (remote sensing)

Expertise op het gebied van de ruimtelijke statistiek wordt bijgedragen door

  • dr. Dick Brus,
  • dr. Martin Knotters en
  • drs. Dennis Walvoort

Beoogde activiteiten

Het expertisecentrum zal op verschillende manieren haar kennis delen met relaties. Zo organiseren we een Masterclass Kwaliteit van Ruimtelijke Data op 15 september 2015. In de masterclass komt theorie over kwaliteit van ruimtelijke data aan de orde, met name het fitness-for-use principe. Dit zal direct in de praktijk gebracht worden aan de hand van cases die deelnemers zelf kunnen inbrengen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Meer informatie vind u bij de Masterclass: Kwaliteit van ruimtelijke data.

Na de zomervakantie organiseert het expertisecentrum een discussiemiddag over de kwaliteit van de Bodemkaart van Nederland. Op verzoek kunnen we ook bijeenkomsten over specifieke onderwerpen organiseren. Verder werken we aan een Open Data Portal, waarin de open datasets van Alterra worden ondergebracht. Aan die datasets gaan we informatie toevoegen over de bruikbaarheid van datasets in verschillende context (fitness for use). Over deze en andere onderwerpen publiceren en presenteren onze teamleden regelmatig, bijvoorbeeld op de AGILE-conferentie in Lissabon, ISSDQ in Montpellier en op de GeoBuzz 2015 in ‘s-Hertogenbosch.