Persbericht

Export landbouw stijgt met ruim 4 procent

Gepubliceerd op
20 januari 2017

Nederland exporteerde afgelopen jaar meer landbouwgoederen dan ooit tevoren. Met 85 miljard euro komt de landbouwexport 4,4 procent hoger uit dan in 2015. Dat melden CBS en Wageningen Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld na de Verenigde Staten. Het belangrijkste agrarische exportproduct blijft de sierteelt, zoals bloemen, planten, boomkwekerijproducten en bloembollen. Daarna volgen vlees, zuivel en eieren, groenten en fruit. Naast de 85 miljard euro export aan primaire en secundaire landbouwgoederen (zie toelichting) stijgt in 2016 ook de export van Nederlandse hoogwaardige, kennisintensieve agroproducten (tertiaire landbouwgoederen). Inclusief deze technologische export komt de landbouwgerelateerde export uit op 94 miljard euro.

Ontwikkeling landbouwexport.png

Import stijgt minder snel

De importwaarde van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt minder sterk (1,6 procent) dan de export en komt uit op 57,1 miljard euro. Het verschil heeft deels te maken met een prijseffect. Terwijl de exportprijzen licht stijgen, is er een kleine prijsdaling bij de invoer. Hierdoor komt de handelsbalans hoger uit dan in 2015; het handelsoverschot in agrarische goederen neemt in 2016 toe met 2,7 miljard naar 27,9 miljard euro. Dit is 55 procent van het totale Nederlandse handelsoverschot. Fruit en cacao zijn de belangrijkste agrarische importgoederen. Ontwikkelingen zoals het al dan niet slagen van oogsten, uitbreiding van areaal of verhoging van de productie in andere delen van Europa of de wereld hebben grote invloed op de waarden en de internationale handelscijfers van Nederland.

Fruitexport vaak wederuitvoer

Als enkel wordt gekeken naar uitvoer van Nederlandse producten (zonder wederuitvoer) dan is de rangschikking van de belangrijkste producten vergelijkbaar met de export inclusief wederuitvoer: sierteelt, vlees, zuivel en eieren en groenten staan ook dan bovenaan. Fruit is juist vaak van buitenlandse kweek en daarmee geen prominent Nederlands exportproduct.

Samenstelling export.png

Fruit komt zonder wederuitvoer dan op een negentiende plek. Daartegenover staat dat bereidingen van graan, meel en melk drie plekken hoger staan als wordt gecorrigeerd voor wederuitvoer. Daarbij valt te denken aan babymelkpoeder, een belangrijk exportproduct dat voor het overgrote deel van Nederlandse makelij is.

Duitsland belangrijkste handelspartner

De Nederlandse agrarische handel speelt zich vooral af met onze buurlanden. Van de Nederlandse agrarische export gaat ruim 25 procent naar Duitsland. De afzet naar Duitsland bestaat vooral uit aardappelen, groente en fruit (18 procent), sierteelt (12 procent) en dieren en vlees (12 procent). Voor sommige agrarische producten, zoals consumptie-eieren en levende varkens gaat zelfs driekwart van de Nederlandse export naar Duitsland.

Nederland heeft in 2016 voor  57,1 miljard euro aan agrarische producten ingevoerd. Duitsland is met € 10,7 miljard het belangrijkste herkomstland van agrarische producten die door Nederland worden geïmporteerd. Op enige afstand volgen België en Frankrijk. 

Handel in agrarische goederen naar herkomst en bestemming, raming 2016
Handel in agrarische goederen naar herkomst en bestemming, raming 2016

Bron: CBS, raming nov-dec door CBS en Wageningen Economic Research.

Nederland belangrijkste herkomstland van Duitse agrarische import

Met een aandeel van 24 procent in de Duitse agrarische goederenimport heeft Nederland een zeer sterke positie op de Duitse markt. Dit aandeel nam in 2016 iets toe. Frankrijk is na Nederland het belangrijkste herkomstland van de Duitse agrarische import. Het aandeel Frankrijk bleef gelijk ten opzichte van 2015.