Nieuws

Export mest neemt toe

Gepubliceerd op
15 januari 2015

In 2012 was de mestproductie in Nederland 167 miljoen kg fosfaat. Iets meer dan de helft is op het eigen bedrijf geplaatst, dat wil zeggen op het bedrijf waar de mest is geproduceerd. Het restant van ca. 74 miljoen kg fosfaat is op de mestmarkt aangeboden. De export van mest is met 4% toegenomen ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit het rapport ‘Synthese monitoring mestmarkt 2006-2012’ dat de WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR heeft uitgebracht onder toezicht van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.

Mestmarkt

De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt is voor de periode 2006-2012 in beeld gebracht op basis van analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en op basis van modelberekeningen. In 2012 was dit ca. 74 mln. kg fosfaat. De afzet naar landbouwbedrijven vormt met 40% de belangrijkste afzetpost. De overige afzetposten zijn export (28%), verwerking (28%), particulieren (3%) en overige bestemmingen (1%).

Export van mest

De export van mest is in 2012 met 4% toegenomen ten opzichte van 2011 en bedraagt 28 mln. kg. De markt voor de export van onbewerkte mest naar gebieden binnen een afstand van 200 km kan in totaal nog met 4 mln. kg fosfaat toenemen ten opzichte van 2011. Voor de export van dierlijke mest naar verder weggelegen gebieden is mestverwerking noodzakelijk omdat anders de transportkosten te hoog worden.