Nieuws

Extra vezels in het voer vermindert kans op staartschade bij vleesvarkens

Gepubliceerd op
30 januari 2017

Het verstrekken van extra vezels in het voer vermindert staartschade bij vleesvarkens, maar kan het niet voorkomen. Het aandeel onaangetaste staarten was bij afleveren naar het slachthuis respectievelijk 82 en 71% bij wel en geen extra vezels in het voer. Staartbijten is een multifactorieel probleem en het kon in dit onderzoek niet volledig voorkomen worden door extra vezels, of een combinatie met extra aminozuren toe te voegen aan het voer.

Voeding beïnvloedt bijtgedrag

Eén van de factoren die bij kan dragen aan het ontstaan van bijtproblemen bij varkens is voeding. Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is onderzocht of bijtgedrag (staart-, oor- en flankbijten) en bijtschade (staart- en oorschade) bij dieren met een intacte (niet gecoupeerde) staart verminderd kan worden. Daarvoor kregen de dieren vanaf enkele dagen na geboorte tot afleveren naar het slachthuis voer met extra vezels (verzadigend voer) en/of extra aminozuren (tryptofaan, threonine en methionine). Tweemaal daags werden vanaf de voergang de staarten, oren en flanken van alle dieren gecontroleerd. Bij zichtbaar bijtgedrag of bijtschade werden maatregelen genomen om het staartbijten te verminderen c.q. te stoppen.

Staartbijten kwam al in de kraamstal voor. Extra vezels of aminozuren in het voer resulteerde bij biggen in de kraamstal en bij gespeende biggen niet in minder bijtgedrag en minder staartschade. Bij de vleesvarkens resulteerde het verstrekken van extra vezels via het voer wel in minder staartschade.

Ketenpartijen initiëren onderzoek

In 2013 is de Verklaring van Dalfsen opgesteld waarin de ketenpartijen gezamenlijk de ambitie uitspreken om te onderzoeken of het mogelijk is om op een verantwoorde manier stapsgewijs varkensstaarten minder kort te couperen en uiteindelijk geheel te stoppen met couperen in de bestaande stallen. Staartbijten kan in zowel de gangbare als biologische varkenshouderij voorkomen. Om de doelstelling van de Verklaring van Dalfsen te realiseren is een routeplan opgesteld dat startte met een demonstratieproject op VIC Sterksel. Het demonstratieproject leverde veel inzicht op over het houden van varkens met intacte staarten. Ondanks de verworven inzichten traden ook aan het eind van het demonstratieproject nog steeds bijtproblemen op. Vroege signalen werden niet altijd herkend, waren misschien niet altijd zichtbaar, of zelfs geheel afwezig.

Gratis downloaden

De inhoud van het onderzoek is terug te lezen in rapport 1008 van Wageningen Livestock Research getiteld ‘Effect van voersamenstelling op bijtgedrag bij varkens’.