Nieuws

F&A Next 2018 zoomt in op robotica en eiwittransitie

Gepubliceerd op
29 mei 2018

De tweedaagse conferentie F&A Next focust dit jaar op twee domeinen waarin Wageningen University & Research actief onderzoek verricht: Robotica in de agrofoodsector en alternatieve eiwitbronnen. F&A Next brengt de slimme ideeën van start ups samen met financiers en grote ondernemingen die het mogelijk maken innovaties in de productieketen van grondstof tot product op te nemen. “Wetenschap, startups, corporates en financiers hebben elkaar nodig”.

Startups moeten op zoek naar steun vanuit het bestaande bedrijfsleven, zegt Jan Meiling, directeur van Startlife die de organisatie van F&A Next samen met WUR, Anterra en Rabobank op zich neemt. “Startende bedrijven moeten naast investor ready ook open staan voor samenwerking met grote bedrijven. Marketing, toeleveringen, maar ook de organisatie van de hele productieketen kunnen jonge, kleine ondernemingen niet op zich nemen. Daar hebben ze corporates voor nodig.” Omgekeerd kunnen grote ondernemingen vaak niet zonder startups: “Door samen te werken met kleine gespecialiseerde bedrijven kan een grote onderneming flexibel inspringen op de nieuwste marktbehoeften of technologische ontwikkelingen.” Jeroen Leffelaar van de Rabobank beaamt die zienswijze: “Verrassende innovaties komen zelden van grote bedrijven. In dit opzicht zijn startups een soort externe R&D-afdelingen voor grote bedrijven.”

WUR insights

Veel van het onderzoek van Wageningen University & Research is gericht op duurzame voedselvoorziening die over enkele tientallen jaren realiteit moet zijn. Tijdens het F&A Next event zal Wageningen University & Research met twee thema’s eigen onderzoek binnen dat kader laten zien. Onder de titel WUR Insights gaan onderzoekers in op robotica en op eiwittransities. “Daarmee voeden we de discussie over de betekenis van high tech ontwikkelingen voor start ups, corporates en financiers, maar ook voor de bedrijfsvoering van boeren en telers,” zegt Sebastiaan Berendse, directeur Waardecreatie van WUR. “Als die partijen het nut voor zichzelf zien of ervaren, komen we samen dichter bij het doel om waardevolle kennis economisch en maatschappelijk toe te passen.”

Robotica

Robotica is een van de WUR-insights thema’s. “Robotica biedt boeren, telers en voedselproducenten kansen om efficiënter te werken en hun bedrijfsvoering te verbeteren, terwijl ze duurzamer worden en minder verliezen na de oogst,” zegt Rick van de Zedde, business developer Phenomics and Automation van WUR en spreker op F&A Next. Met het verzamelen van data via robots, drones of satellieten zijn bergen gegevens te combineren, zodat de agrovoedingssector de keten zodanig kan ontwerpen dat ze een maximale opbrengst behalen met minimale verliezen. “Startups en andere bedrijven gespecialiseerd in agrifood robotics kunnen inhaken op de vraag van boeren en tuinders naar slimme, gebruiksvriendelijke toepassingen die hen voorzien van combinaties en interpretaties van gegevens over de teelt die ze zelf niet gemakkelijk kunnen verkrijgen. Ze moeten wel heel goed luisteren naar de behoefte van de ondernemer.” 

Eiwittransitie

Het andere terrein binnen WUR Insights is Eiwittransities, een verzamelnaam voor alternatieve bronnen voor vlees en vis, waarvan de traditionele teelt en vangwijzen in de toekomst steeds verder plaats zullen maken voor duurzame bronnen en werkwijzen. In het Wageningse Topsectorprogramma Plant meat matters werken wetenschappers en tien bedrijven, zoals leveranciers van ingrediënten, voedselproducenten en hardwarebedrijven, samen. Ben Langelaan, Research Manager bij Wageningen Food & Biobased Research spreekt op F&A Next hierover: "Er liggen grote kansen voor startups en andere bedrijven in de hele keten om duurzame plantaardige eiwitten op de markt te brengen. Er is een overvloed aan innovatieve ideeën, concepten en technologieën die wachten om ontdekt en geëxploiteerd te worden.”

Programma

De tweedaagse F&A Next telt tientallen internationale sprekers. Het programma staat garant voor kennisuitwisseling, boeiende discussies en demonstraties door de meest innovatieve startups. Ook dit jaar zal ZKH Prins Constantijn van Oranje in zijn functie van 'speciale gezant’ van StartUpDelta interviews afnemen. Prof. Louise Fresco, voorzitter WUR, verwelkomt de zaal met agrarisch ondernemers, investeerders, startups, multinationals en andere bedrijven met haar bijdrage Wisdom and Wonder in het kader van 100 jaar WUR. Voor het F&A Next event 2018 hebben inmiddels bijna vijfhonderd  belangstellenden ingetekend.