Nieuws

FOCUS-TOXSWA belangrijk voor toelatingsprocedure gewasbeschermings- middelen

Gepubliceerd op
17 december 2018

Wageningen Environmental Research beheert diverse modellen die gebruikt worden voor de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. FOCUS_TOXSWA is een van deze modellen. Recent is een uitgebreide handleiding van dit model verschenen. Het beheren en onderhouden van FOCUS-TOXSWA valt binnen het werk van de WOT Natuur & Milieu.

Risicobeoordeling

Het model TOXSWA (TOXic substances in Surface WAters) berekent blootstellingsconcentraties van gewasbeschermingsmiddelen om de ecotoxicologische risico’s te beoordelen in aquatische ecosystemen. TOXSWA met de bijbehorende Graphical User Interface (GUI) en database vormen samen het FOCUS_TOXSWA-instrument. FOCUS_TOXSWA wordt gebruikt bij de EU-toelatingsprocedure voor dergelijke middelen.

TOXSWA simuleert het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in een waterloop die naast een landbouwperceel ligt dat is behandeld met een gewasbeschermingsmiddel. Het model berekent piekconcentraties en concentraties voor chronische blootstelling, voor zowel de waterlaag als het sediment. De concentraties worden berekend in een tiental vastgestelde zogenaamde ‘realistic worst case’-situaties verspreid over de Europese Unie. Op deze manier wordt bepaald of het aquatische ecosysteem voldoende wordt beschermd. Het gewasbeschermingsmiddel komt in het water door drift tijdens het spuiten, en door uitspoeling en afspoeling vanaf het perceel na het spuiten.

Handleiding

De zogenaamde Graphical User Interface zorgt ervoor dat FOCUS_TOXSWA is verbonden met een database, waardoor gemakkelijk toegang kan worden verkregen tot gegevens. De GUI genereert de invoerbestanden voor het model TOXSWA en start de simulaties met het model. De resultaten worden weergegeven in diverse grafieken. Uitgebreide informatie over FOCUS-TOXSWA is te vinden op een speciale website: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/toxswa

Lees meer in dit Dossier