Boerderij

Nieuws

Factsheets over vier duurzame stalconcepten

Gepubliceerd op
19 mei 2014

Veehouders in Nederland die een nieuwe stal bouwen of een oude stal renoveren zijn verplicht om een emissiebeperkende maatregelen te nemen. Om veehouders te helpen bij het maken van een keuze heeft Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met Projecten LTO Noord en Flynth accountants en adviseurs vier factsheets uitgebracht over duurzame stalconcepten.

De factsheets zijn gebaseerd op een onderzoek naar de neveneffecten van duurzame stalsystemen dat de organisaties uitvoerden in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in het kader van het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. 

Een duurzaam stalconcept kiezen

Het uitzoeken van een duurzaam stalconcept is voor een ondernemer  vaak een moeilijke keuze omdat het vooraf  moeilijk is in te schatten wat de voor- en nadelen van zo’n systeem zijn. Want wat voor effect heeft het op de arbeidsomstandigheden in een stal? Hoe zit het met het energieverbruik? Heeft het effect op de technische resultaten? En hoe zit het eigenlijk met de terugverdientijd? Om antwoorden op deze en andere vragen te krijgen hebben de onderzoekers een studie uitgevoerd naar vier duurzame stalsystemen:

  • Luchtconditionering met Warmte en Koude Opslag (WKO) in varkensstallen
  • Het klimaat- en luchtwassysteem TerraSea bij vleeskuikens
  • V-vormige mestband bij vleeskalveren
  • Vrije Keuzestal voor melkkoeien

Factsheets

De onderzoekers interviewden een groep veehouders over hun ervaringen met deze stalsystemen en hebben op basis van deze interviews een aantal factsheets gemaakt die veehouders helpen bij het nemen van een keuze voor een systeem. In de documenten is naast de ervaringen van de ondernemers onder andere informatie te vinden over de werking van het systeem en de voor- en nadelen, maar er wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan het energieverbruik en de kosten van ieder systeem.

De factsheets en het onderliggende onderzoeksrapport zijn nu te downloaden op de website van Wageningen UR.

Downloads