Nieuws

Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018

Gepubliceerd op
23 januari 2019

Het rapport 'Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018' van Wageningen University & Research geeft actuele informatie over de omvang en karakteristieken van verschillende veehouderijsectoren: melkvee, vleesvee, vleeskalveren, varkens, leghennen, vleeskuikens, eenden, kalkoenen, konijnen, schapen, geiten en paarden.

Minister Schouten heeft in september 2018 haar Toekomstvisie 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden' uitgebracht. Voor het daaraan gekoppelde programma ‘Versnelling Verduurzaming Veehouderij’ maakt ze afspraken met veehouderijsectoren over te bereiken duurzaamheidsdoelen. Om dit te ondersteunen heeft LNV Wageningen University & Research gevraagd een overzicht te maken met feiten en cijfers per dierlijke sector. Het rapport geeft een overzicht van de omvang van de sectoren, houderijsystemen en marktconcepten, productie en handelsstromen, economie, en maatschappelijke thema’s zoals mest, ammoniak, biodiversiteit of broeikasgasemissies.

Zie voor meer informatie het rapport Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018.