Nieuws

Film over droogte en bodemfysische eigenschappen

Gepubliceerd op
9 december 2020

Op het Praktijkfestival is tijdens de sessie over Bodemfysica en Grondwaterdynamiek onze nieuwe film over droogte gelanceerd.

Afgelopen zomer hebben we veel berichten over verdroging kunnen lezen. Het probleem zal als gevolg van klimaatverandering toenemen en heeft o.a. gevolgen voor natuur. We zullen moeten werken aan oplossingen die helpen het water zoveel mogelijk vast te houden.

Kennis van de bodemfysische eigenschappen van de bodem is noodzakelijk om tot oplossingen te komen. Die kennis heeft Wageningen Environmental Research in huis vertelt Dorothée van Tol-Leenders: “We verzamelen bodemdata, die we voor iedereen beschikbaar stellen via de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Gebruik die data, benut die data om je systeem te leren kennen en om goede maatregelen tegen de verdroging te nemen.” Alle bodemdata zijn via de BRO gratis te bekijken en te downloaden.

Frans ter Maten, heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe vult aan: “We moeten zorgen dat er geen druppel water het gebied uitgaat. Dat kunnen wij als waterschap niet alleen. Sterker nog: dat moet je met elkaar doen. Daar hebben we Wageningen bij nodig met kennis en kunde, de overheden, gemeenten, provincies, de grondgebruikers ... Dat is makkelijk gezegd, maar het is wel een enorme klus.”

De film kunt u bekijken door op deze link te klikken:

Film droogte en bodemfysische eigenschappen.