Nieuws

Flevoland en Wageningen UR willen meer van elkaar profiteren

Gepubliceerd op
13 januari 2014

De provincie Flevoland en gemeente Lelystad willen meer Life Science-ondernemingen aan zich binden door deze bedrijven aan Wageningen UR te koppelen. Dat is goed voor de bedrijvigheid in de polder en uiteraard ook gunstig voor Wageningen UR. De drie partijen sloten op 9 januari een convenant.

Wageningen UR in Lelystad

In Lelystad zijn meerdere onderzoeksinstituten van Wageningen UR gevestigd, zoals het Central Veterinary Institute (CVI) en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Ook ACRRES, waar onderzoek wordt gedaan naar duurzame energieproductie en bioraffinage, is in Lelystad gevestigd. De aanwezigheid van Wageningen UR geeft een flinke boost aan de kenniseconomie in Flevoland.

Kenniseconomie Flevoland

Niet alleen door soepele regelgeving in Flevoland moet het aantrekkelijk worden voor bedrijven om zich er te vestigen. Gemeente en provincie gaan ook actief meehelpen om bijvoorbeeld Europese onderzoekssubsidies binnen te halen voor consortia waar Wageningen UR bij betrokken is. Dankzij Europese matchingsgelden wordt het voor bedrijven een stuk goedkoper om met Wageningen UR samen onderzoek te doen.