News

Flora en Fauna Hack 23-24 mei 2014

Published on
May 14, 2014

LOCATION: Wageningen Campus, Orion-building: MAP

TIME: Friday, 23 May, 9-23 & Saturday, 24 May, 9-17:00 hours

REGISTRATION: Participation is free, but requires Registration at this Meetup Event

HOW TO GET THERE: From several cities Car Pooling is possible, send your name, mobile phone and location to info@madlab.nl

MORE INFORMATION

Op 23 en 24 mei zal op de Wageningen campus de 'Flora en Fauna Hack' plaatsvinden. Dit is een evenement waar 'hackers' (IT'ers, codeerders, GIS experts, developers, mensen met verstand van data en technologie) zich samen met wetenschappers en andere domeinkenners 32 uur lang werpen op vraagstukken rond Flora en Fauna.

Het doel is om een open dialoog aan te gaan over de vraag hoe we data en technologie kunnen inzetten voor Flora en Fauna in Nederland. Dat doen we door heel concreet aan vooraf opgestelde challenges te werken en tastbaar te maken wat er mogelijk is als data die nu gesloten is, toegankelijk wordt gemaakt.

Onder meer het LEI, RVO en Alterra stellen als bronhouder data beschikbaar voor deze hackathon. BIJ12, uitvoeringsorganisaties van provincies én exploitant van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), stelt gevalideerde waarnemingen uit de periode 1995 – 2005 beschikbaar. Tevens krijgt men via het uitvoerportaal van de NDFF inzage in alle beschikbare waarnemingen van een vooraf geselecteerd 'test' gebied. De NDFF bevat ruim 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Van walvisstrandingen uit de zestiende eeuw tot een op een smartphone ingevoerde waarneming van een Zwartblauwe rapunzel van vorige week.

De hackathon start met een serie pitches, die worden verzorgd door probleemhouders, of 'challengers'. We gaan onder meer aan de slag met de problematiek rond bijensterfte, faunaschade, vleermuismetingen en biodiversiteit in grasland. Na de pitches worden er interdisciplinaire teams geformeerd. Want naast de IT specialisten, zijn juist ook de creativiteit, ideeën en domeinkennis van wetenschappers, ambtenaren en kenners uit het veld hard nodig om in zo’n korte tijd tot nieuwe oplossingen te komen. Iedereen die Flora en Fauna een warm hart toedraagt kan een bijdrage leveren! 

De hackathon wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, en georganiseerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Alterra. Meer informatie is te vinden op onze website: http://florafaunahack.tumblr.com

Graag tot op de Flora en Fauna hack!

Anne Bruinsma

Chief Mobilisation Officer Polderhack Producties
Consultant, Heckwerk
@nnebruinsma
06 43427520