Nieuws

Fokkerij draagt bij aan een duurzame veehouderij

Gepubliceerd op
20 maart 2014

Het is belangrijk dat gegevens over gezondheid en welzijn van dieren in de verschillende schakels van de dierlijke productieketens worden gekoppeld. Hierdoor kan er verdere optimalisatie in keten plaats vinden. Het is van groot belang om de keten transparant te maken en hierbij punten te signaleren om het welzijn en gezondheid van de landbouwhuisdieren te verbeteren.

Dit is de belangrijkste conclusie uit een recent onderzoek van Animal Breeding and Genomics Centre en Livestock Research naar aanleiding van een studie voor DG SANCO (Europese Commissie) over de invloed van fokkerij op het welzijn van vleeskuikens.

Verdere verkenning van databenutting

Na deze studie is door Animal Breeding and Genomics Centre en Livestock Research verkend hoe data in de ketens van vleeskuikens, vleeskalveren, vleesvarkens en leghennen beter kan worden benut. Voor de fokkerij zijn hierbij twee richtingen interessant om verder uit te werken, namelijk data uit de keten dat bruikbaar is binnen de fokkerij, ook wel de zogenaamde ‘upstream’ genoemd.  En anderzijds data vanuit de fokkerij dat mee gaat met het dier/product, ook wel ‘down-stream’ genoemd.

Ketensamenwerking cruciaal

Ketensamenwerking is cruciaal om tot substantiële verbeteringen te komen van gezondheid en welzijn. En daarmee ook  mogelijk het antibioticumgebruik te verminderen. Momenteel wordt er data verzameld in alle schakels van de keten voor verschillende doeleinden. Uitwisseling van reeds verzamelde data en nieuwe  data tussen ketenpartijen biedt  veel perspectief voor ketenoptimalisatie en benchmarking.

Uitwisselen van data niet eenvoudig

Data-uitwisseling is echter niet alleen technisch lastig, maar ook organisatorisch. Hoe organiseren partijen en organisaties dat onderling en hoe ziet het met het juridische eigendom van al deze gegevens. Nu is er eerst verdere analyse en overleg nodig tussen bedrijven en organisaties in de keten over de meerwaarde van samenwerking voor geïnteresseerde ketenpartijen.

Voor de partners in Breed4Food (viertal fokkerijbedrijven en Wageningen UR) is een betere benutting van data in de keten één een van de belangrijkste onderzoeksthema’s. Breed4Food heeft als ambitie om doorbraken te realiseren die zowel economisch als maatschappelijk een positieve impact hebben.