Nieuws

Food Tech Innovation Portal sluit aan bij onafhankelijke onderzoek STOA

Gepubliceerd op
6 augustus 2014

Science and Technology Options Assessment (STOA), een werkgroep van het Europees parlement, heeft een studie laten uitvoeren naar de rol die technologie kan spelen bij het garanderen van toekomstige voedselzekerheid. De resultaten van deze studie zijn op 4 december 2013 gepresenteerd tijdens een workshop in het Europees parlement, getiteld “How to feed the world in 2050?”, beschikbaar via de website van STOA.

In het rapport zijn de technologische innovaties in de levensmiddelenproductie verkend die enerzijds een bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen (b.v. voldoende en gezond voedsel, minder gebruik van water en energie, voorkomen van verspilling) en anderzijds aansluiten op de innovatiebehoefte van de bedrijven die levensmiddelen produceren. Hierbij is ook ingegaan op het specifieke karakter van de levensmiddelenproductiesector in Europa: de sector heeft een groot economisch belang, is zeer versplinterd (>99% van de bedrijven is MKB, naast een aantal grote multinationals), is relatief low-tech en investeert weinig in innovaties, ondanks de excellente wetenschap op het terrein van voedseltechnologie. De STOA-studie sluit hierbij aan op het onderzoek dat binnen het Europese Netwerk of Excellence HighTech Europe (www.hightecheurope.eu) is uitgevoerd rondom het verbeteren van de kennisdoorstroming naar MKB’s, o.a. door de ontwikkeling van een Food Tech Innovation Portal en de ontwikkeling van een aantal White Books rondom specifieke technologieën(*).(*) De Food Tech Innovation Portal is ontwikkeld als onderdeel van het door de EU gefinancierde expertisenetwerk ‘HighTech Europe‘, dat bestaat uit 22 bedrijven en instellingen uit Europa en Australië (www.hightecheurope.eu). De bijdrage van Wageningen UR  is onderdeel van het kennisbasisprogramma Transitie & Innovatie (KB VI). Het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI) richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handels-praktijken van ondernemers en burgers/consumenten. U kunt de portal bezoeken op: www.foodtech-portal.eu.