Nieuws

Formularium Consumptievis: een nieuwe richtlijn voor gebruik van antibiotica in consumptievis

Gepubliceerd op
3 november 2016

Onlangs is het eerste Nederlandse Formularium Consumptievis verschenen en gepubliceerd op de website van de Werkgroep Veterinair Antibioticum Beleid (WVAB) van de KNMvD.

In het oktobernummer (2016) van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde staat een interview artikel van Johan Klein Haneveld met Olga Haenen en Peter Werkman hierover. Zij gaan in op de mogelijkheid tot beperkt gebruik van antibiotica in consumptieviskweekbedrijven en onderstrepen het belang van deze richtlijn (het formularium).

In de consumptieviskweek wordt nauwelijks met antibiotica behandeld, ook in verband met residuvorming in het visvlees. Indien toch behandeld moet worden bij een mono bacteriƫle infectie, dient dit op basis van een antibiogram te gebeuren, om de kans op resistentieontwikkeling en dus resistentieoverdracht te minimaliseren. Na behandeling dient een wachttermijn te worden gerespecteerd in verband met residuen van het antibioticum in het visvlees. Alle ins en outs voor het behandelen van consumptievis met antibiotica zijn te vinden in dit Formularium Consumptievis, bedoeld voor dierenartsen.

Volgens de Europese Aquacultuurrichtlijn 2006/88/EG en aanhangende wetgeving is elk Europees visteeltbedrijf verplicht, een begeleidend dierenarts te hebben. Nederland kent enkele dierenartsen die zich hebben toegelegd op bedrijfsbegeleiding, en op behandeling van visziekten, onder andere bij kweekvis voor consumptie. Tweedelijns diagnostiek van visziekten, inclusief bacteriekweek en antibiogrambepaling, wordt bij het Visziektelaboratorium van Wageningen Bioveterinary Research te Lelystad verricht. Dit laboratorium is tevens EU Nationaal Referentie Laboratorium Visziekten voor Nederland.