Fresh Academy in Vietnam van start

Nieuws

Fresh Academy in Vietnam van start

Gepubliceerd op
29 oktober 2015

Een unieke groep Nederlandse en Vietnamese kennisinstellingen en bedrijven hebben de bal opgepakt om in Vietnam de Fresh Academy te ontwikkelen: praktische kenniscentra voor de lokale tuinbouwsector. Wageningen UR vormt hierbij samen met Lentiz Onderwijsgroep (MBO) en HAS Hogeschool (HBO) de volledige groene onderwijskolom. Naast acht Nederlandse bedrijven zijn vier Vietnamese agrarische universiteiten en het Vietnamese adviesbureau Fresh Studio bij het project betrokken.

De agrifood- en tuinbouwsector in Vietnam ontwikkelt zich sterk en biedt Nederland toenemende kansen. Daarom is in 2014 op initiatief van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen HortiViN ontstaan: het partnership dat de tuinbouwsector in Vietnam ondersteunt en tevens business creëert voor Nederland. Tegen deze achtergrond is de huidige samenwerking voor de Fresh Academy ontstaan; het ontwikkelen van kennis, structuur en een duurzaam businessmodel voor vier bestaande Vietnamese tuinbouwfaciliteiten. Het Nederlandse bedrijfsleven is met de Westlandse bedrijven Demokwekerij Westland en Kenlog bv en zes ondersteunende technische toeleveranciers sterk vertegenwoordigd.

Projecten in groenten in Aziatische landen

Huub Schepers, expert praktijkonderzoek akkerbouw- en groentegewassen van Wageningen UR is enthousiast. “We hebben in meerdere Aziatische landen projecten in groenten. Ook al jarenlang in Vietnam, waar Fresh Studio steeds onze partner is. We werken altijd nauw samen met lokale partners en bedrijfsleven, analyseren de lokale situatie en benoemen knelpunten die in praktische trainingsprogramma’s prioriteit krijgen. Wij verzorgen dan een Training-of Trainers (ToT) programma waarna de lokale partner de Training-of-Farmers (ToF) verzorgt.”

“Door de samenwerking met de Nederlandse MBO en HBO-partners in dit project denken we verdere kwaliteitsstap te maken in de ToT-aanpak. En hiermee willen we natuurlijk een verdere verbetering en professionalisering van de groenteketen in Vietnam realiseren.”

Een groot aantal enthousiaste en leergierige potentiële trainees uit 4 verschillende gebieden in Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Lat en Dong Thap) kwam al af op de kick-off meeting van het Fresh Academy project, die in september werd georganiseerd. In de komende 1,5 jaar worden circa 25 trainers opgeleid, die aan het einde van het project trainingen verzorgen voor groentetelers in Vietnam.