Nieuws

Fruitteelt van economisch belang voor gemeente Borsele

Gepubliceerd op
19 september 2017

Op 13 september jl. heeft de Raad van State positief besloten over het gebruik van anti-hagelkanonnen bij onweersbuien. Ter voorbereiding van deze rechtszaak heeft Wageningen Economic Research de structuur en het economisch belang van de fruitteeltbedrijven met een antihagelkanon, en van de hele fruitteeltsector in de gemeente Borsele onderzocht. Voor de hele gemeente komt de totale directe en indirecte werkgelegenheid in de fruitteelt uit op 622 arbeidsjaren, waarvan een derde toe te rekenen is aan de fruitbedrijven met een anti-hagelkanon. De aanleiding voor de rechtsgang was de vermeende geluidsoverlast voor natuur en milieu.

Telers mogen antihagelkanonnen inzetten

Van de 80 fruitteeltbedrijven in Borsele hebben 23 fruittelers 9 anti-hagelkanonnen opgesteld. De bedrijven met een antihagelkanon zijn met gemiddeld 21 ha fruit groter dan het gemiddelde fruitbedrijf in Borsele (17 ha) en landelijk (11 ha). Op de bedrijven met een anti-hagelkanon is er werkgelegenheid van totaal 126 arbeidsjaren (56 regulier en 70 omgerekende arbeidsjaren los personeel. Samen met de indirecte werkgelegenheid (toelevering, verwerking, distributie) komt de werkgelegenheid van de bedrijven met een antihagelkanon uit op 200 arbeidsjaren.

De totale bruto bedrijfsomzetten voor de appel- en perenteelt in de gemeente Borsele bedragen circa 30 miljoen euro per jaar. De directe verdiende inkomens in de fruitsector zijn berekend op 6 miljoen voor de ondernemers en 7 miljoen voor de plukkers en ander los personeel. Samen met de indirect verdiende inkomens van het samenhangende fruitcomplex (totaal bijna 7 miljoen) worden de totaal verdiende inkomens van het totale fruitcomplex berekend op 20 miljoen euro per jaar.

Fruittelers ervaren positieve werking

De geïnterviewde fruittelers met een antihagelkanon ervaren een positieve werking van de antihagelkanonnen en zijn ervan overtuigd dat het antihagelkanon hagelschade voorkomt en beperkt. Zoals een van de geïnterviewden aangeeft: “In de drie jaren voor aanschaf van het antihagelkanon zijn we in twee jaar compleet verhageld. Ook in de jaren daarvoor was er regelmatig veel schade”. De schade die hagelbuien aanrichten op bedrijfsniveau kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro’s. Als een heel bedrijf wordt getroffen, kan dit verlies oplopen tot meer dan honderdduizend euro per bedrijf.