GES dag 2015: Quotum eraf, fosfaat erop?

Nieuws

GES dag 2015: Quotum eraf, fosfaat erop? 

Gepubliceerd op
1 december 2015

De Nederlandse melkveehouderij is toonaangevend en de fokkerij wordt gezien als trendwatcher voor de toekomst. Op de GES dag 2015 werd in positieve sfeer met zo’n 60 deelnemers informatie uitgewisseld en zijn de ontwikkelingen in de fokwaardenschatting besproken (Inet, lactose, exterieur, melkrobotkenmerken, vruchtbaarheid, voeropname, uiergezondheid).

De beide sprekers, Europarlementariër Jan Huitema en dierenarts/melkveehouder Bonny van Ranst, gaven mooie vergezichten over de politiek en het omgaan met bedrijfsmanagementinformatie. Ze ondersteunden elkaars boodschap om “slim” en met “boerenverstand” te produceren. De oproep van Huitema was om regelgeving te bedenken waarbij er een stimulans ligt om het goede te doen en vooral dat aan Brussel te laten zien. “Op dit moment wordt de veehouderij begrensd door de hoeveelheid mest die we produceren. Dat is te kort door de bocht, het fosfaatplafond heeft geen relatie met milieueffecten. Hierbij zou het goed zijn om in een kringloop economie te denken en meststoffen hergebruik en bodemvruchtbaarheid erbij te betrekken. Het is lastig om eensgezind te zijn in Europa, soms worden posities gekozen om het eigen land te beschermen en lukt het niet een gemeenschappelijk standpunt te verkrijgen.” Daarnaast kwam de boodschap om intelligent met datagebruik om te gaan, hoe kun je big data gebruiken voor betere of snellere beslissingen? Wat meet je, hoe verbind je informatie en vergeet niet: de individuele koe is de toetssteen van alles. Op deze manier kom je van data naar informatie, naar kennis, naar wijsheid. Op deze manier kun je leren, want op een melkveebedrijf heeft alles met elkaar te maken.